ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนไม่มา7วัน

 •  Well po
  สมาชิก
  ผมมีอะไรกับแฟนวันที่17กย.ไม่ใส่ถุงแต่หลั่งนอกและกินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนก็มาปกติ และมีอะไรกับแฟนวันที่5สค.ไม่ใส่ถุงแต่หลั่งนอกและกินยาคุมฉุกเฉินจนตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา7วันแล้วคับตรวจมา3รอบเว้นตามระยะตรวจแล้วก็ไม่ท้อง อยากทราบว่าเกี่ยวกับกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยไปไหม (ประจำเดือนมาทุกๆวันที่23)
  Well po  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Well po

  การใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นการใช้ฮอร์โมนขนาดสูงเข้าไปในคราวเดียว หรือห่างกัันแค่ 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์จากเพศสัมพันธ์ที่เกิดไปแล้ว ควรใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และจัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ำเทียบกับถุงยางอนามัย หรือยาคุมแบบแผงรายเดือน

  การใช้ยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆ อาจจะลดประสิทธิภาพของยา และเพิ่มโอกาสการเกิดผลข้างเคียงเช่นเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้

  ดังนั้นประจำเดือนที่มาคลาดเคลื่อนไป อาจจะเป็นผลจากยา ซึ่งไม่ควรคลาดเคลื่อนไปเกิน 7 วัน หากเกินจากนี้แล้ว ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากประจำเดือนขาดหายไปแล้ว น่าจะให้ผลตรวจที่เป็นบวกได้ และควรไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง หากให้ผลลบแต่ประจำเดือนก็ยังไม่มา