ถามแพทย์

 • ทานยาคุมยี่ห้อเดิมครบ เว้น 7 วันแล้ว เปลี่ยนเป็นอีกยี่ห้อ จะเริ่มมีประสิทธิภาพตอนไหน

 •  chaaum
  สมาชิก
  เนื่องจากเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม อยากทราบว่ายาคุมจะเริ่มมีประสิทธิภาพตอนไหน และสามารถเริ่มคุมกำหนดได้เลยรึเปล่าคะ -ทานพรีมหมดแผงแล้วเว้น7วัน -ประจำเดือนมาวันที่6หลังจากหยุดยา -วันที่8เริ่มทานบีลาร่า

  สวัสดีค่ะ คุณ chaaum,

                        ยาคุมกำเนิดยี่ห้อพรีม (preme) เป็นยาคุมที่มีฮอร์โมน cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม และ ethinylestradiol 0.035 มิลลิกรัม ส่วนยาคุมกำเนิดยี่ห้อบีลาร่า (belara) มีฮอร์โมน chlormadinone acetate 2 มิลลิกรัม และ ethinylestradiol 0.03 มิลลิกรัม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยกว่า

                        ดังนั้น เมื่อทานยาคุมยี่ห้อพรีมจนครบ 21 เม็ด และเว้นระยะไป 7 วันแล้ว ได้เริ่มทานยาคุมยี่ห้อบีลาร่าต่อ ซึ่งมีปริมาณฮอร์โมนน้อยกว่า แนะนำให้ทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน แล้วจึงมีเพศสัมพันธ์ค่ะ เพื่อให้ร่างกายปรับตัวกับปริมาณฮอร์โมนที่ลดลงก่อน และจะได้มั่นใจว่าไม่มีการตกไข่เกิดขึ้นค่ะ