ถามแพทย์

 • การผ่าฟันคุดที่อยู้ใต้เหงือก จะเจ็บมากไหม ถ้าไม่ผ่าจะได้ไหม

 •  Jukkit Leelalerkiat
  สมาชิก

  ไปเอกซเรย์ฟันคุดมาครับ พบ 4 ซี่ ซ้าย บนล่างเอาออกแล้วครับ

  เหลือขวาบนล่าง ยังไม่ได้เอาออก  ขวาล่างมีลักษณะเป็นแนวนอน ใกล้เส้นประสาท หมอบอกว่ามีโอกาสชาได้ ขวาบนจำไม่ได้ครับ

  อยากถามว่า 1. ฟันคุด ขวาบนและขวาล่าง "อยู่ใต้เหงือกยังไม่โผล่" อยากทราบว่า เวลาผ่าเอาออกจะเจ็บกว่า "การผ่าฟันคุดที่โผล่พ้นเหงือกออกมาบ้างมั้ยครับ"

  2. อาการชาที่หมอบอก หมายถึงอะไรครับ

  3. ถ้าไม่ผ่าเอาออก จะเป็นไรมั้ยครับ เพราะมันไม่โผล่พ้นเหงือ ไม่สร้างความเจ็บปวดใดๆ และมันอยู่ใกล้เส้นประสาทด้วยครับ

  Jukkit Leelalerkiat  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jukkit Leelalerkiat

  ฟันคุดเป็นฟันที่ไม่ปกติ และอาจก่อให้เกิดความผิดปกติต่อฟันรอบๆ ถ้าไม่ได้ทำการผ่าตัดออก

  ดังนั้นหากฟันคุดที่ฝังอยู่ข้างในไม่โผล่ออกมา ควรให้แพทย์พิจารณาร่วมด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามี ก็ควรจะผ่าตัดเอาออก แม้ว่าจะยังไม่โผล่พ้นเหงือกออกมาหมด

  ขณะผ่าตัดจะมีการใช้ยาชาไม่ให้เกิดความเจ็บปวดมากอยู่แล้ว อาการชาอาจเกิดขึ้นได้ เพราะขณะผ่าตัดอาจมีการไปโดนเส้นประสาทรอบๆค่ะ