ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 28 พ.ค-1มิ.ย เป็น 5 วัน รอบเดือนประมาณ 30 วัน ระยะปลอดภัยคือวันไหน

 •  Fai Chutinan
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาล่าสุดวันที่28พ.ค-1มิ.ย เป็นประมาณ5วัน รอบเดือนประมาณ30วัน ระยะปลอดภัยคือวันไหนหรอคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Fai Chutinan,

                     ระยะปลอดภัยนั้น ให้นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาไป 7 วัน ก็จะเป็นระยะปลอดภัยหลัง 7 ส่วนระยะปลอดภัยหน้า 7 ให้นับก่อนวันที่จะมีประจำเดือนมา 7 วัน

                    ดังนั้น หากประจำเดือนมา 28 พ.ค. ระยะปลอดภัยหลัง 7 คือ 28 พ.ค. - 3 มิ.ย. ส่วนระยะปลอดภัยหน้า 7 นั้น ต้องมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่เท่ากันในทุกรอบสม่ำเสมอจึงจะกำหนดได้ ซึ่งหากกำหนดว่าประจำเดือนจะมาในวันที่ 27 มิ.ย. ระยะปลอดภัยหน้า 7 คือ 20-26 มิ.ย. ค่ะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราไม่มีทางรู้ได้แน่นอนว่าประจำเดือนจะมาในวันที่ 27 มิ.ย.จริงๆ หรือไม่ การกำหนดระยะปลอดภัยหน้า 7 นั้น จึงอาจมีโอกาสผิดพลาดได้สูงค่ะ