ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ในช่วงหน้า 7 หลัง 7 ปลอดภัยไหม

  • มีเพศสัมพันธ์ในช่วงหน้า7หลัง7 ปลอดภัยไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ หนึ่ง' เอ๋อ.

                        การมีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย คือในช่วง 1-7 วันก่อนที่ประจำเดือนจะมา หรือภายใน 1-7 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่ามีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% 

                        อย่างไรก็ตาม ระยะปลอดภัยจะใช้ได้ในกรณีที่ปกติมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่น้อยกว่า 24 วัน หากมีระยะห่างที่สั้นกว่านี้ ระยะแบบหลัง 7 วัน อาจนำมาใช้ไม่ได้ หรือหากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ ก็จะใช้ระยะแบบหน้า 7 วันไม่ได้เช่นกันค่ะ