ถามแพทย์

  • ปกติรอบเดือนอยู่ที่ 25 วัน เดือน ส.ค. อยู่ที่ 20 วัน ก.ย. อยู่ที่ 27 วัน ใช้การนับหน้า 7 หลัง 7 ได้ไหม

  •  jiraporn23
    สมาชิก
    ปกติรอบเดือนจะอยู่ที่25วันแต่เดือนสิงหารอบเดือนอยู่ที่20วัน เดือนกันยายนรอบเดือนอยู่ที่27วัน แบบนี้เรียกรอบเดือนสม่ำเสมอไหมคะ แล้วแบบนี้โช้หน้า7หลัง7ได้ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ jiraporn23,

                          หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ 25 วัน 20 วัน 27 วัน ถือว่ามีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ และหากระยะห่างบางรอบนั้นมีน้อยกว่า 25 วัน การใช้ระยะปลอดภัย (แบบหลัง 7 วัน) ก็จะใช้ไม่ได้ ส่วนระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 วัน ก็มีโอกาสผิดพลาดได้มากเช่นกัน เพราะการที่มีระยะห่างไม่สม่ำเสมอ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าประจำเดือนจะมาในวันไหน ดังนั้น การนับ 7 วันก่อนที่ประจำเดือนมา จึงไม่สามารถนับได้ค่ะ