ถามแพทย์

 • การทำทีซีสแกนท้องช่วงบนเริ่มจากตำแหน่งชายปอดไปถึงสดึงหรือเปล่าค่ะ

 •  Ladarat Boonmalert
  สมาชิก
  การทำทีซีสแกนเริ่มทำตั้งตำแหน่งชายปอดไปถึงสดึงหรือเปล่าค่ะ และจะเห็นกระดูกชายโครงด้วยหรือเปล่าค่ะ
  Ladarat Boonmalert  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  การตรวจซีที scan (CT scan) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยรังสีเอกซ์โดยการ ฉายรังสี เอกซ์ผ่านอวัยวะทีต้องการตรวจ แล้วใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสร้างภาพ ซึงสามารถสร้างได้ทั้งภาพในระนาบต่างๆ หรือจะแสดงเป็นภาพ 3 มิติ ประเภทต่างๆ ทำให้แพทย์สามารถเห็นความผิดปกติของอวัยวะภายในที่สงสัยได้มากขึ้น

  การทำซีทีสแกนหน้าท้องช่วงบนนั้นจะเป็นการตรวจความผิดปกติในช่องท้องส่วนบน อันได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ทางเดินน้ำดี กระเพาะอาหาร โดยจะเห็นชายปอดส่วนล่างๆได้เล็กน้อยและครอบคลุมไปถึงอวัยวะภายในตรงบริเวณสะดือส่วนบนๆได้เล็กน้อยดังกล่าวไป

  แนะนำการสอบถามผลตรวจกับแพทย์ผู้ดูแลโดยตรงอีกครั้งค่ะ