ถามแพทย์

  • ตรวจว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วกี่วัน

  •  Katty
    สมาชิก
    ตรวจว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วกี่วัน

    สวัสดีค่ะ คุณ Katty,

                        การจะตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะนั้น ควรตรวจหลังจากมีอาการขาดประจำเดือนไปแล้ว หรือตรวจหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ ทั้งนี้ หากต้องการทราบผลเร็ว อาจใช้วิธีการตรวจหาฮอร์โมนจากเลือด ซึ่งจะสามารถตรวจพบได้เร็วกว่า โดยเริ่มตรวจพบได้ที่ประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปค่ะ