ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 3 ก.ย. มีเพศสัมพันธ์ 10-11 ก.ย. จะท้องไหม ไข่จะตกวันไหน

 •  Oil Oangkhana
  สมาชิก
  มีประจำเดือนวันแรกวันที่3ก.ย มีอะไรกับแฟนในวันที่10และ11 มีโอกาศท้องไหมค่ะ ช่วงที่ไข่จะตกวันไหนค่ะ ถึงจะมีการตั้งครรภ์ที่แน่นอน

  สวัสดีค่ะ คุณ Oil Oangkhana,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 3 ก.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 10-11 ก.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8 และ 9 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้

                       แต่หากต้องการที่จะตั้งครรภ์ ก็ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันไข่ตก เพื่อให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงสุด โดยการนับวันไข่ จะใช้ได้ในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอ โดยวันที่ไข่ตกนั้น จะอยู่ที่ประมาณ 14 วันก่อนประจำเดือนจะมา ดังนั้น หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอ ที่ 28 วัน วันที่ไข่ตกคือวันที่ 14 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา

                   หรือหากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอที่ 30 วัน วันที่ไข่ตกคือวันที่ 16 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา 

                    แต่หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ การกำหนดวันไข่ตกอาจเป็นได้ยาก ดังนั้น อาจต้องใช้วิธีอื่นช่วย เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้ชุดตรวจหาการตกไข่จากปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ตาม link นี้ค่ะ