ถามแพทย์

 • MRA เอาไว้ใช้ตรวจมะเร็งในสมองได้ไหมครับ เเล้วเอาไว้ใช้ตรวจหาโรคอะไรได้อีกครับ

 •  B.a.
  สมาชิก

  อยากทราบว่า MRA เอาไว้ใช้ตรวจมะเร็งในสมองได้ไหมครับ  เเล้วถ้าได้สามารถเอาไว้ใช้ตรวจหาโรคอะไรได้อีกไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ B.a.

                 การตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยเครื่อง MRI เรียกว่า MRA (Magnetic Resonance Angiography) โดยใช้สัญญาณคลื่นวิทยุจากเครื่อง MRI แปลงเป็นสัญญาณภาพ โดยจับเฉพาะสัญญาณภาพที่มีการเคลื่อนไหวของเม็ดเลือดแดง แล้วสร้างภาพของหลอดเลือดขึ้นมา โดยสามารถตรวจได้แทบทุกส่วนของร่างกาย ได้แก่ สมอง คอ หัวใจ หน้าอก ช่องท้อง และแขนขา ตัวอย่างโรคที่ใช้  MRA ตรวจหา เช่น

                 - โรคผนังหลอดเลือดโป่งพอง (aneurysm)

                 - โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (atheroscleotic disease) มักใช้ตรวจหลอดเลือดที่บริเวณคอที่ส่งไปเลี้ยงสมอง เพื่อประเมินโอกาสเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และหลอดเลือดของแขนและขา

                - โรคหลอดเลือดขอดในสมอง (ateriovenous malformation) หรือส่วนอื่นของร่างกาย

                - ดูหลอดเลือดที่จะรักษาด้วยการใส่ขดเลือดขยายหลอดเลือด (stent ) และประเมินหลังการรักษา เช่น หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดที่ไต เป็นต้น

                - ดูความเสียหายของหลอดเลือด ที่เกิดจากอุบัติเหตุ

                - ดูหลอดเลือดหลักที่ไปเลี้ยงก้อนเนื้องอกหรือมะเร็ง เพื่อใช้วางแผนในการผ่าตัดหรือรักษาด้วยการอุดหลอดเลือดนั้น

                 - ดูว่ามีลิ่มเลือดอุดตันเกิดขึ้นกับหลอดเลือดในปอดหรือไม่

                  เป็นต้น

                  สำหรับการตรวจหา ดูลักษณะและของเขตของก้อนเนื้อที่เกิดในสมองนั้น จะใช้ภาพ MRI ธรรมดาในการประเมินค่ะ หากต้องการดูหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนเนื้องอกนั้นจึงจะใช้ MRA ค่ะ