ถามแพทย์

 • การตรวจ

 •  viosdf
  สมาชิก

  ได้ไปตรวจหาเชื้อ hiv ที่คลินิคนิรนาม หลังจากเสี่ยง 55 วัน กับ 48 วัน ด้วยน้ำยา gen 4 แล้วก็วิธีการ Nat ผลเป็น ลบ จากนั้น ไปตรวจอีกครั้งที่ 67 วัน และ 60 วัน ผลก็เป็นลบ แล้วได้มีการตรวจหา เชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยผลก็เป็น ลบ ที่คลินิคนิรนาม หลังจากนั้นได้มีการตรวจ หาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอีกรอบที่ 70วัน และ 63 วัน ด้วยวิธี  Anti-HCV วิธีการ ECLIA ผลเป็นลบ อยากทราบว่าผลที่ได้ออกมามีความเชื่อถือได้แล้วหรือยังครับ แล้วปลอดภัยแค่ไหน

  viosdf  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณviosdf

  การตรวจว่ามีการติดเชื้อไวรัส hiv หรือไม่นั้นอาจทำได้โดยการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยงได้

  ดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องการติดเชื้อ hiv นั้น อาจจะยืนยันอีกครั้งที่ 90 วันหลังมีความเสี่ยง 

  ส่วนการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหรือ HCV นั้น อาจจะได้นานถึง 6 เดือนหลังมีความเสี่ยง แต่ส่วนใหญ่แล้วมักตรวจให้ได้ผลที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วที่ประมาณ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยงค่ะ

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา อาจจะไปตรวจยืนยันทั้งสองโรคที่ 90 วันหลังมีความเสี่ยง และที่ 180 วันหลังมีความเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้อีกครั้ง