ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีน Sv แล้วตามด้วย Az แต่ต้องไปประเทศจีน ซึ่งแล้วจีนยอมรับวัคซีนชิโนฟาร์ม จะฉีดชิโนฟาร์มได้ไหม

  •  preyada
    สมาชิก

    สอบถามค่ะ พอดีจะมีการเดินทางไปทำงานที่ประเทศจีนค่ะ แล้วมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 Sv+ เข็มที่ 2 Az  แล้วจีนยอมรับวัคซีนคือ ชิโนฟาร์ม เข็มที่ 3 เราสามารถฉีดชิโนฟาร์มได้ไหมค่ะ หรือ คุณหมอมีคำแนะนำไหมค่ะ 

    สวัสดีค่ะ คุณ preyada,

                        การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สลับยี่ห้อนั้น ได้มีใช้ในหลายๆ ประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีคำแนะนำในการฉีดแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันไป สำหรับในประเทศไทย คำแนะนำคือหากได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อ Sinovac มาแล้ว 1 เข็ม ก็สามารถฉีดยี่ห้อ Astrazeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ได้ ซึ่งพบว่ามีการสร้างภูมิคุ้มกันได้เทียบเท่ากับการฉีดวัคซีน Astrazeneca  2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์ ส่วนการกระตุ้นวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วยยี่ห้อใดต่อนั้น ยังไม่ได้มีข้อกำหนดที่ชัดเจน ทั้งนี้ หากจำเป็นจะต้องเดินทางไปประเทศจีน ซึ่งมีข้อกำหนดว่าต้องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมาก่อนเท่านั้น ก็สามารถไปรับการฉีดได้ เพราะยังไม่มีข้อบ่งชี้ถึงอันตรายหรือข้อห้ามในการฉีดเพิ่มเติมอีกจากวัคซีนชนิดอื่นๆ ที่ได้ฉีดไปแล้ว แต่เมื่อฉีดแล้ว จะช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้เพิ่มมากอีกเท่าไรนั้น ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ