ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 23 ก.ย.ไปฉีดวัคซีนวันที่ 27 ก.ย. ถึงวันนี้ประจำเดือนยังไม่หมด เกี่ยวกับวัคซีนไหม

  •  pewbuakum97
    สมาชิก

    ปกติรอบเดือนจะมี 5-7 วัน ซึ่งเป็นประจำเดือนวันที่ 23/9/64 ไปฉีดวัคซีนวันที่ 27/9/64 โดยปกติแล้ว จะต้องหมดประจำเดือน 29-30 /9 /64  แต่ประจำเดือนยังมาปกติอยู่เลยค่ะ(เพราะว่าวันที่5-7 ของการมีประจำเดือน จะไม่ค่อยไหลแล้ว หรือเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแทนก่อนจะหยุดไหล) วัคซีนมีผลต่อประจำเดือนไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ pewbuakum97,

                            การฉีดวัคซีนโควิด 19 มีรายงานว่ามีผลต่อการมาของประจำเดือนในบางรายได้ค่ะ โดยอาจทำให้ผิดปกติไปจากเดิมที่เคยมา แต่ไม่ได้ถึงขั้นทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติไป ดังนั้น หากประจำเดือนมาวันที่ 23 ก.ย. แล้วจนถึงวันที่ 30 ก.ย. ประจำเดือนยังไม่หมด ซึ่งปกติควรหมดแล้ว ก็อาจเป็นผลจากวัคซีนก็ได้ แนะนำควรสังเกตอาการไปก่อน แต่หากประจำเดือนออกนานเกิน 10 วัน อาจไม่ได้เกิดจากผลของวัคซีน แต่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น มีเนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น ดังนั้น หากประจำเดือนออกนานเกิน 10 วันแล้วยังไม่หาย ยังมีปริมาณมาก แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ