ถามแพทย์

 • ก่อนไปฉีดวัคซีน

 •  Bas01
  สมาชิก
  ก่อน - หลัง ไปฉีดวัคซีนโควิด19 คือผมอยากทราบว่าเราสามารถดื่มน้ำอัดลมได้ไหมครับ ผมเป็นคนที่ดื่มน้ำอัดลม ชา เป็นประจำอยู่แล้วครับ ก็เลยอยากรู้ว่าสามารถดื่มได้ไหม จะมีผลอะไรไหมถ้าดื่มอ่ะครับ
  Bas01  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Bas01

  การไปรับวัคซีนป้องกันการเกิดโควิด 19 นั้น มีความสำคัญเพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรค และช่วยในการป้องกันการเป็นโรคที่รุนแรง

  โดยข้อห้ามหรือข้อควรระวังของการไปรับวัคซีนเช่นการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน การมีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง

  ส่วนอาหารและยาอื่นๆนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพวัคซีนได้น้อยหรือถือว่าไม่มีเลย การดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมต่างๆนั้น ไม่น่าส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการสร้างภูมิคุ้มกันแต่อย่างใด จึงสามารถดื่มได้หลังก่อนและหลังรับวัคซีน