ถามแพทย์

  • ทานยาคุมกำเนิดไม่ตรงเวลา

  • หมอคะถ้ากินยาคุมม่ตรงเวลาเดียวกันละคะสามารถท้องได้ไหมคะคือหนูกินยาคุมไม่เคยตรงเวลาอะคะ จากดา
    แต่กินยาคุมทุกวันนะคะม่เคยลืมกินคะแต่แค่ม่ค่อยกินตามเวลาอะคะแต่หนุกินทุก24ชั่วโมงยุนะคะ

    สวัสดีค่ะคุณดา

    การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดให้ได้ประสิทธิผลดีที่สุด แนะนำให้รับประทานให้ตรงเวลาทุกวันจะดีที่สุดค่ะ แม้ว่าจะรับประทานยาทุกวัน แต่การได้รับยาไม่สม่ำเสมออาจทำให้ระดับฮอร์โมนที่ร่างกายได้รับมีความผิดปกติ มากหรือน้อยเกินไปในแต่ละช่วงเวลา และมีผลต่อประสิทธิภาพการคุมกำเนิดได้ รวมถึงอาจพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้มากขึ้น เช่น อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือเวียนศีรษะได้ เป็นต้น เราอาจใช้การตั้งเวลาเตือนสำหรับการรับประทานยา หรือ การรับประทานทันทีหลังจากตื่นนอน เพื่อป้องกันการลืมรับประทานหรือรับประทานไม่สม่ำเสมอก็ได้ค่ะ

    แล้วมีโอกาสท้องไหมคะ