ถามแพทย์

  • กังวลใจ

  •  Suradech
    สมาชิก
    จับหมอนที่สุนัขนอนเลียเล่นแล้วไม่ล้างมือมาจับของกินเข้าปากเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไหมครับ ล่าสุด 1พ.ค.61 เคยได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นพิษสุนัขบ้าแล้ว1ครั้งมีภูมิป้องกันได้ไหมครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ Suradech,

                         หากนำมือไปจับสิ่งของที่เปื้อนน้ำลายสุนัข แล้วนำมือไปจับอาหารเข้าปาก ก็อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แต่หากเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอง และสามารถเฝ้าสังเกตอาการสุนัขได้ อาจเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนได้ค่ะ โดยหากสุนัขไม่อาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน สุนัขก็ไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และหากไม่ตายภายใน 14 วัน แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นเพิ่มค่ะ แต่หากสุนัขมีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน หรือสุนัขหนีหายไป อาจไปฉีดกระตุ้นเพิ่ม 1 เข็มค่ะ