ถามแพทย์

 • กอนยาละลายลิ่มเลือดในตอนกลางวัน แลัวมีอาการมือชา

 • น้องชายได้รับยาละลายลิ่มเลือด แต่หมอสั่งให้กอนก่อนนอนแต่หยิบมากินตอนกลางวัน ตอนนี้มีอาการมือชาในขณะนั่งทำงาน ต้องทำอย่างไรคะ กลัวจะมีอาการอย่างอื่นตามมา

  พิม พิลาไลย  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ พิม พิลาไลย

  ยาละลายลิ่มเลือดดังกล่าวมานี้ คงต้องทราบชื่อและปริมาณการใช้ยาที่แน่ชัดด้วยจึงจะบอกได้มากขึ้น 

  แต่อย่างไรก็ตาม ยาละลายลิ่มเลือดส่วนใหญ่ไม่ได้มีผลข้างเคียงเรื่องระบบประสาทที่ทำให้มีอาการชาตามร่างกายดังกล่าวมา อาการชาขณะนั่งทำงาน หรือเป็นการทำงานที่ใช้มือนั้นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการกดทับของเส้นประสาทมากกว่า ผลข้างเคียงของยาละลายลิ่มเลือดที่สำคัญคือการทำให้เลือดออกผิดปกติ หากยาไม่ได้ระดับ โดยการกินยาคลาดเคลื่อนเวลาไปดังกล่าวมาแค่ครั้งเดียว อาจจะมีผลต่อระดับยาได้น้อยมาก

  แต่อย่างไรก็ตามให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากชามากขึ้นเรื่อยๆ ชาหนาๆอยู่ข้างเดียว อาจจะเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดในสมองที่ตีบหรือแตกได้ ให้รีบไปพบแพทย์