ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 17 ต.ค. เริ่มทานยาคุมครั้งแรกวันที่ 19 ต.ค. ประจำเดือนรอบต่อไปจะมาเมื่อไหร่

  •  Kannika Tocoksoong
    สมาชิก
    เริ่มทานยาคุมแบบ 21 เม็ดเป็นครั้งแรก โดยเริ่มทานวันที่ 3 ของการเป็นประจำเดือน (ปกติประจำเดือนจะมาประมาณวันที่ 13-17 ของแต่ละเดือน) โดยเดือนนี้ประจำเดือนมาวันแรกคือวันที่ 17 ต.ค. เริ่มทานยาคุมเม็ดแรกวันที่ 19 ต.ค ยาคุมแผงนี้จะหมดในวันที่ 8 พ.ย อยากทราบว่า ประจำเดือนครั้งต่อไปจะมาวันที่ 17 หรือไม่คะ หรือหากคลาดเคลื่อนจะมาช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่ของเดือนค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ Kannika Tocoksoong,

                         หากประจำเดือนมาในวันที่ 17 ต.ค. และได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงแรกในวันที่ 19 ต.ค. ยาคุมกำเนิดก็จะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที และเมื่อทานครบ 21 เม็ด คือในวันที่ 8 พ.ย. ก็ให้เว้นระยะ 7 วัน เพื่อให้ประจำเดือนมา ซึ่งประมาณ 2-4 วันหลังจากนั้น คือประมาณวันที่ 10-12 พ.ย. ประจำเดือนก็จะมาค่ะ และเมื่อเว้นระยะครบ 7 วันแล้ว คือวันที่ 15 พ.ย. ก็ให้เริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไปได้เลย