ถามแพทย์

 • ทำไมกระดูกไหปลาร้าหักจึงใช้ศัลยแพทย์ด้านกระดูก แต่กระดูกซี่โครงหักจึงใช้ศัลยแพทย์ทั่วไปในการดูแล

 •  Aim Khemklad
  สมาชิก
  ไม่ทราบว่าทำไมการรักษากระดูกไหปลาร้า(หมอกระดูกรักษา)กับกระดูกซี่โครงหัก(หมอศัลยกรรมทั่วไป) การรักษาถึงต้องใช้หมอเฉพาะทางที่ต่างกัน
  Aim Khemklad  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Aim Khemklad

  ศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อจะดูแลเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อทั่วทั้งร่างกาย ซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถถรักษาภาวะกระดูกซี่โครงหักได้เช่นกัน

  แต่ส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากกระดูกซี่โครงที่หัก มักไม่ได้ต้องมีการผ่าตัดเข้าไปแก้ไขหรือดามกระดูกเหมือนกระดูกส่วนอื่นๆของร่างกาย เนื่องจากโครงสร้างของกระดูกที่แตกต่างออกไป และตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งใกล้กับปอดและหัวใจที่อาจเป็นอันตรายมากกว่าถ้าเข้าไปผ่าตัดแก้ไขโดยไม่จำเป็น อีกทั้งกระดูกซี่โครงหักอาจพบภาวะแทรกซ้อนเช่นการไปทิ่มในปอด อาจทำให้มีอาการผิดปกติเช่นหอบเหนื่อย เจ็บปวดได้มาก ซึ่งสัมพันธ์กับภาวะทางศัลยกรรมมากกว่า ส่วนใหญ่แล้วภาวะนี้จึงจะอยู่ในความดูแลของศัลยแพทย์ทั่วไป