ถามแพทย์

  • กระดูกระดูกสันหลังคดในผู้สูงอายุ รักษาอย่างไร

  •  Arriya Aquarius
    สมาชิก
    ในผู้สูงอายุเกิน70 มีอาการสันหลังคด เองคอดผิดรูปเบ้ไปอีกข้าง และมีอาการข้อเสื่อมร่วมด้วย จะมีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างคะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Arriya Aquarius @โรคกระดูกสันหลังคด หากเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ อาจมีสาเหตุต่างๆ ได้แก่ ข้ออักเสบ, กระดูกหลังเสื่อม, หมอนรองกระดูกหลังเสื่อม, โรคกระดูกพรุน เป็นต้น @การรักษาขึ้นกับสาเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากการใช้ยารักษาตามสาเหตุ อาจมีการรักษาอื่นๆร่วมด้วย เช่น การทำกายภาพ การใส่เสื้อเกราะดัดหลัง การผ่าตัด เป็นต้น @ดังนั้นแนะนำคุณ Arriya Aquarius ปรึกษาแนวทางการรักษากับแพทย์ผู้ดูแลอีกทีนะคะ