ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด หมายถึงอะไร แล้วควรทำอย่างไรต่อ

แม้หลายคนจะเคยใช้ชุดตรวจโควิดมาแล้วบ่อยครั้ง แต่บางคนยังสับสนและสงสัยว่าผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดนั้นหมายถึงอะไร สรุปแล้วร่างกายของเราติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อกันแน่ แล้วถ้าผลออกมาว่าติดเชื้อควรทำอย่างไรต่อ บทความนี้มีคำตอบมาฝากทุกคนแล้ว

เราต้องทราบก่อนว่าชุดตรวจ ATK  (Antigen Test Kit) เป็นการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้นจากการเก็บตัวอย่างทางโพรงจมูกหรือทางน้ำลาย มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและใช้เวลารอผลเพียง 15–30 นาทีเท่านั้น แต่จะมีความแม่นยำน้อยกว่าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในห้องปฏิบัติการที่จะกินเวลานานกว่า 

ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด หมายถึงอะไร แล้วควรทำอย่างไรต่อ

แม้ขั้นตอนการตรวจ ATK จะไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก แต่โอกาสในการอ่านผลลัพธ์ผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลตรวจ ATK และเตรียมความพร้อมในกรณีที่ตัวเองอาจติดเชื้อโควิด-19 ผ่านคำถามเหล่านี้กัน

ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด หมายถึงอะไร

โดยทั่วไป การตรวจ ATK  ขึ้น 2 ขีดจะหมายถึงผลตรวจโควิดเป็นบวก (Positive) หรือก็คือ ร่างกายของเราอาจกำลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ โดยตลับทดสอบจะต้องขึ้นขีดทั้งที่แถบควบคุม (C: Control) และแถบทดสอบ (T: Test) หลังจากหยดสารตัวอย่างใส่ช่องบนตลับไปแล้วประมาณ 15–30 นาที 

หลายคนจะพบว่าขีดที่ขึ้นตรงแถบ T มักมีสีเข้มหรือจางต่างกันไป ซึ่งจุดนี้ถือเป็นเรื่องปกติของชุดตรวจ ATK ไม่ว่าแถบ T จะมีสีเข้มหรือจางก็จัดเป็นผลบวกทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตาม หากตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดที่แถบ C เพียงที่เดียวจะหมายถึง ผลตรวจเป็นลบ (Negative) หรือไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ถ้าไม่ขึ้นขีดที่แถบใดเลยหรือขึ้นขีดที่แถบ T ที่เดียวจะหมายถึง ผลตรวจที่ใช้ไม่ได้ (Invalid) ควรตรวจซ้ำอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ตรวจไม่ควรอ่านผลลัพธ์บนตลับทดสอบหลังผ่าน 30 นาทีไปแล้ว เพราะผลที่ได้อาจคลาดเคลื่อนจากปกติ ทางที่ดีควรอ่านผลตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และทำตามขั้นตอนที่ฉลากระบุไว้ เพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำมากที่สุด

ผลบวกลวงหมายถึงอะไร

ผลบวกลวง (False Positive) คือการตรวจคัดกรอง ATK แล้วขึ้น 2 ขีด แต่แท้จริงแล้วร่างกายไม่ได้มีการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด โดยผลบวกลวงมักพบได้น้อยมาก แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ชุดตรวจมีปัญหาหรือเกิดการปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทำการตรวจ ผู้ตรวจติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคชนิดอื่น การตรวจ ATK ผิดขั้นตอนหรือการอ่านผลลัพธ์เกินระยะเวลาที่กำหนด

หากผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดหรือผลเป็นบวกควรทำอย่างไร

เนื่องจากการตรวจ ATK เป็นเพียงการคัดกรองการติดเชื้อโรคโควิด-19 เบื้องต้นเท่านั้น ผู้ตรวจอาจต้องเข้ารับการตรวจด้วยวิธีที่แม่นยำสูงอย่างการตรวจ RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) เพิ่มเติม ซึ่งในระหว่างนี้ ผู้ตรวจควรถ่ายภาพผลการตรวจ ATK ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่ขึ้น 2 ขีด หรือผลออกมาเป็นบวก

จากนั้นควรแจ้งผลการตรวจ ATK ให้คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดทราบ พร้อมทั้งกักตัวเอง แยกข้าวของส่วนตัวทุกชนิด แยกการทิ้งขยะ หมั่นล้างมือให้สะอาด และควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอหากจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปสู่คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด 

สุดท้ายนี้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานในพื้นที่ สถานพยาบาลตามสิทธิ หรือระบบบริการสายด่วนอย่าง สำนักงานหลังประกันสุขภาพ (สปสช.) ที่เบอร์ 1330 หรือสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานที่เบอร์ 1506 เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและติดตามอาการต่อไป