ถามแพทย์

  • ตรวจ ATK อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ทุกสัปดาห์ ต่อเนื่อง 2 เดือน จะมีปัญหากับโพรงจมูกไหม

  •  The Ann
    สมาชิก

    ที่ทำงาน ให้ตรวจ ATK อาทิตย์ละ 2 ครั้ง (ไม่มีอาการก็ต้องตรวจก่อนเข้าทำงาน) ทุกสัปดาห์ ต่อเนื่อง2เดือน ตรวจค่อนข้างบ่อยจะมีปัญหากับโพรงจมูกไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ The Ann,

                           การตรวจ ATK หาโรคโควิด 19 แม้จะตรวจบ่อยๆ ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อโพรงจมูกค่ะ ยกเว้นตรวจรุนแรงเกินไป อาจทำให้เยื่อบุในช่องโพรงจมูกเกิดการบาดเจ็บ ซึ่งก็อาจทำให้เกิดเลือดออกเล็กน้อยตามมา และเจ็บในโพรงจมูกต่อเนื่องได้ค่ะ แต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไร ในที่สุดเยื่อบุก็จะซ่อมแซมจนหายได้เองค่ะ