ซุปไก่สกัด กับคุณประโยชน์เพื่อสุขภาพ

ซุปไก่สกัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากเนื้อไก่ มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาล นิยมดื่มกันในแถบทวีปเอเชียเพื่อบำรุงสุขภาพ เนื่องจากประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยบำรุงสมอง เสริมความจำ บำรุงร่างกายที่อ่อนล้า และช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ำนมแม่

ซุปไก่สกัดจึงเหมาะกับคนทุกช่วงวัย เช่น วัยเรียนและวัยทำงานที่ต้องใช้สมองในการเรียนรู้และคิดตัดสินใจตลอดทั้งวัน ผู้สูงอายุที่การทำงานของสมองและกล้ามเนื้อในร่างกายเสื่อมลงตามวัย คนที่ทำงานหนักหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันจนร่างกายอ่อนล้า การดื่มซุปไก่สกัดจึงเป็นทางเลือกในการบำรุงสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

ซุปไก่สกัด

สารอาหารในซุปไก่สกัด

เนื้อไก่เป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดีสำหรับคนทุกช่วงวัย ซึ่งมีบทบาทในการสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกที่แข็งแรง รวมทั้งชะลอการเสื่อมสลายของมวลกล้ามเนื้อก่อนวัย โดยซุปไก่สกัดประกอบด้วยกรดอะมิโน ไดเปปไทด์ วิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสุขภาพ ดังนี้

กรดอะมิโน

กรดอะมิโน (Amino Acid) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน โดยซุปไก่สกัดผลิตจากการนำเนื้อไก่ไปผ่านกระบวนการสกัดที่ความดันสูงภายใต้อุณหภูมิที่ควบคุมอย่างเหมาะสม จึงทำให้ได้ซุปไก่สกัดที่มีส่วนประกอบของกรดอะมิโนสำคัญ ได้แก่ กรดอะมิโนจำเป็น (Essential Amino Acid) และอาร์จินีน

ซุปไก่สกัดประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง 9 ชนิด ซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง และจะได้รับจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีโปรตีนคุณภาพดีเท่านั้น ได้แก่ 

  • ทรีโอนีน
  • วาลีน
  • เมไทโอนีน
  • ไอโซลิวซีน
  • ลิวซีน
  • ฟีนิลอะลานีน
  • ไลซีน
  • ทริปโตเฟน
  • ฮิสติดีน 

นอกจากนี้ ซุปไก่สกัดมีอาร์จินีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์เองได้ แต่ในบางสภาวะ เช่น เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดความเครียด ร่างกายอาจสังเคราะห์ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องได้รับเพิ่มเติมจากการรับประทานอาหารที่มีโปรตีน

ไดเปปไทด์ (Dipeptide) 

ไดเปปไทด์เป็นหน่วยย่อยของโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 2 ตัว ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดยซุปไก่สกัดมีไดเปปไทด์ที่สำคัญ คือ คาร์โนซีน (Carnosine) และแอนเซอรีน (Anserine) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบในร่างกาย

วิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ

ซุปไก่สกัดยังประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ธาตุเหล็ก แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี และวิตามินซี 

ประโยชน์จากการดื่มซุปไก่สกัด

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นถึงผลในเชิงบวกของซุปไก่สกัดที่มีต่อสุขภาพ เช่น การบำรุงสมองและความจำ ลดอาการอ่อนเพลีย ช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า เสริมประสิทธิภาพด้านอารมณ์และสมรรถภาพทางร่างกาย รวมถึงช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ำนมแม่ ดังนี้

1. เสริมการทำงานของระบบประสาทและสมอง

ซุปไก่สกัดประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสารสื่อประสาทในสมอง ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายของสมองและความจำ อีกทั้งไดเปปไทด์ที่มีอยู่ในซุปไก่สกัด อย่างสารคาร์โนซีนและสารแอนเซอรีน มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และช่วยป้องกันความเสื่อมถอยของระบบประสาททั้งในกลุ่มวัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ

งานวิจัยชิ้นหนึ่งศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18–45 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน 235 คน โดยให้กลุ่มหนึ่งดื่มซุปไก่สกัดวันละ 2 ขวดต่อเนื่องกันทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามีความจำในดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่ม และช่วยเสริมความจำระยะสั้นในกลุ่มผู้ที่มีความเครียดในชีวิตประจำวัน 

คล้ายกับงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของซุปไก่สกัดที่มีต่อคนวัยทำงานจำนวน 102 คนซึ่งมีความเครียดจากการทำงาน โดยให้กลุ่มหนึ่งดื่มซุปไก่สกัดวันละ 2 ขวดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามีความจำระยะสั้นและมีสมาธิดีขึ้น แม้จะเผชิญความเครียดจากเรื่องงานสะสม

ไม่เพียงเท่านั้น ผลการวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุแสดงให้เห็นว่าการดื่มซุปไก่สกัดเป็นเวลา 7 วัน จะช่วยเพิ่มปริมาณฮีโมโกลบินที่จับอยู่กับออกซิเจน (Oxy-Hemogolbin) ในสมองส่วนหน้า การดื่มซุปไก่สกัดจึงอาจช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองและชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงอายุได้

2. ลดความเหนื่อยล้าและเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย

กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายและมวลกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะ BCAAs (Branch Chain Amino Acids) ซึ่งเป็นกลุ่มของกรดอะมิโน 3 ชนิดที่มีอยู่ในซุปไก่สกัด ได้แก่ ลิวซีน ไอโซลิวซีน และวาลีน โดยกรดอะมิโนกลุ่มนี้มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้า เพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย และกระตุ้นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บหรือเสียหายหลังออกกำลังกาย 

ผลการศึกษาหลายชิ้นพบว่าคนที่ได้รับ BCAAs จะสามารถออกกำลังกายได้ดีขึ้น กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับ BCAAs อีกทั้งมีผลการวิจัยบางส่วนพบว่าสัตว์ทดลองที่ดื่มซุปไก่สกัดจะมีประสิทธิภาพและความทนทานในการออกกำลังกาย ช่วยลดและเร่งการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่ม

นอกจากนี้ สารคาร์โนซีนและแอนเซอรีนในซุปไก่สกัดยังอาจมีส่วนช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อ และลดความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียหลังทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยงานวิจัยพบว่าการได้รับสารคาร์โนซีนและแอนเซอรีนในช่วง 60 นาทีก่อนการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูง จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพการออกกำลังกายได้

3. ปรับสมดุลอารมณ์

กรดอะมิโนที่มีอยู่ในซุปไก่สกัด เช่น ทริปโตเฟน และฟีนิลอะลานีน เป็นสารสำคัญที่ช่วยในการสร้างสารสื่อประสาทหลายชนิด เช่น เซโรโทนิน (Serotonin) และโดพามีน (Dopamine) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องการนอนหลับ และช่วยให้อารมณ์ดี หากระดับฮอร์โมนเหล่านี้ต่ำจะส่งผลให้มีปัญหาด้านการนอนหลับ และทำให้อารมณ์แปรปรวน

นอกจากนี้ คาร์โนซีนและแอนเซอรีนในซุปไก่สกัดที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจ (Mental Fatigue) ซึ่งเกิดจากความเครียดในชีวิตประจำวัน โดยพบว่าคนวัยทำงานที่ดื่มซุปไก่สกัดทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์ อาจช่วยลดความเครียดและอ่อนล้าจากการทำงานและการใช้สมองตลอดทั้งวันได้

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเหล่านี้อาจมีข้อจำกัด เช่น เป็นการทดลองที่มีกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่มาก หรือทดลองในสัตว์ จึงอาจต้องรอผลการศึกษาประสิทธิภาพของซุปไก่สกัดเพิ่มเติมต่อไป

4. เพิ่มน้ำนมแม่และลดอาการเหนื่อยล้าในหญิงตั้งครรภ์

การดื่มซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ำนมแม่ รวมถึงลดอาการเหนื่อยล้าในผู้ที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากซุปไก่สกัดมีกรดอะมิโน ซึ่งช่วยในการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากขึ้น

งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ทำการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 80 คน โดยแบ่งผู้ร่วมวิจัยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้ดื่มซุปไก่สกัด วันละ 2 ขวด โดยเริ่มดื่มตั้งแต่มีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ต่อเนื่องจนถึงช่วง 120 ชั่วโมงหลังคลอด และอีกกลุ่มไม่ได้ดื่มซุปไก่สกัด พบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณน้ำนมมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มซุปไก่สกัด

อีกทั้งพบว่ากลุ่มที่ดื่มซุปไก่สกัดมีระดับความเหนื่อยล้า ณ อายุครรภ์ 38 สัปดาห์น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มอย่างมีนัยสำคัญ

คำแนะนำการเลือกซุปไก่สกัด

ซุปไก่สกัดที่วางจำหน่ายในปัจจุบันมีหลากหลาย ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบและกระบวนการผลิตที่ต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์แตกต่างกันไป 

ทั้งนี้ การเลือกซุปไก่สกัดควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐาน คงคุณค่าทางโภชนาการ เช่น มีกรดอะมิโนและไดเปปไทด์ที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีไขมันและโซเดียมต่ำ และไม่มีวัตถุกันเสีย

สำหรับปริมาณการดื่ม ในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดปริมาณที่ควรดื่มซุปไก่สกัดในแต่ละวัน ซึ่งโดยทั่วไป คนทุกช่วงวัยที่มีสุขภาพดีสามารถดื่มซุปไก่สกัดได้ทุกวันโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นโรคเกาต์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเลือกดื่มซุปไก่สกัด เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์มีสารพิวรีน (Purine) สูง ซึ่งจะทำให้เกิดกรดยูริกสะสมตามข้อต่อของร่างกาย และเกิดโรคเกาต์ได้