การช่วยตัวเอง เป็นอย่างไร ทำอย่างไร และแค่ไหนถึงเรียกว่ามากเกินไป

การช่วยตัวเอง (Masturbation) คือการกระตุ้นอวัยวะเพศตัวเองเพื่อปลุกอารมณ์ทางเพศเพื่อทำให้ถึงจุดสุดยอดและให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยอาจสัมผัส เค้น หรือนวดคลึงอวัยวะเพศตัวเอง ผู้ชายและผู้หญิงสามารถช่วยตัวเองได้ อีกทั้งวิธีนี้ยังสามารถทำให้ตัวเองหรือช่วยให้ผู้อื่นสำเร็จความใคร่ได้ด้วย

การช่วยตัวเอง

การช่วยตัวเองนับเป็นพัฒนาการทางเพศที่ปกติอย่างหนึ่ง ผู้ชายและผู้หญิงต่างสัมผัสเพศรสจากการช่วยตัวเองเป็นอย่างแรก ทั้งนี้ การช่วยตัวเองถือเป็นการสำรวจร่างกายตัวเองของเด็กวัยรุ่นที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มช่วยตัวเองตอนเป็นวัยรุ่น และหลายคนก็ช่วยตัวเองไปตลอดชีวิต การช่วยตัวเองจะช่วยปลดปล่อยความต้องการทางเพศที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีคู่นอนหรือคู่นอนไม่ยินยอมหรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ด้วยได้ อีกทั้งยังช่วยให้รู้จักและเข้าใจวิธีที่ทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขในการปลุกเร้าอารมณ์ของตัวเอง

ทั้งนี้ การช่วยตัวเองสำหรับเด็กเล็กนั้นจะได้รับอิทธิพลจากความคิดของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ปลูกฝังให้กับเด็ก กล่าวคือ หากพ่อแม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเติมเต็มความสุขให้กับร่างกายตัวเองหรือพฤติกรรมทางเพศไปในแง่ลบ เด็กอาจรู้สึกผิดหรือละอายเมื่อต้องช่วยตัวเองเพื่อสนองความต้องการทางเพศ พ่อแม่จึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง เด็กช่วยตัวเองเพราะอยากรู้อยากเห็นและระบายความต้องการทางเพศซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ พ่อแม่ควรแนะนำเรื่องความเหมาะสมและแนะนำว่าควรทำในสถานที่มิดชิด นอกจากนี้ เด็กยังช่วยตัวเองเมื่อรู้สึกเครียด พ่อแม่จึงควรใส่ใจว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กเครียดคืออะไร

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการช่วยตัวเอง

ผู้คนในสังคมมักเชื่อว่าการช่วยตัวเองถือเป็นเรื่องต้องห้าม ไม่สมควรพูดในที่สาธารณะ หลายคนจึงมักรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง ควรพูดคุยหรือปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านสุขศึกษาและเพศศึกษาเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง ในที่นี้จะยกความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการช่วยตัวเองมาบางส่วน ดังนี้

 • ผู้ชายช่วยตัวเองได้เท่านั้น งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กผู้ชายมักช่วยตัวเองมากกว่าเด็กผู้หญิง โดยคิดเป็นเด็กผู้ชายประมาณ 3 ใน 4 ต่อจำนวนเด็กผู้หญิงประมาณ 1 ใน 2 อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองได้
 • การช่วยตัวเองส่งผลต่อจำนวนอสุจิ ผู้ชายที่ช่วยตัวเองจะไม่มีปัญหาเรื่องจำนวนอสุจิลดลงหากยังผลิตอสุจิออกมาได้เรื่อย ๆ โดยหลังจากที่หลั่งอสุจิแล้ว อาจใช้เวลาสักพักถึงหลั่งอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เกิดความผิดปกติใด ๆ
 • ผู้หญิงที่ช่วยตัวเองมีแนวโน้มจะมีคู่นอนมากกว่าหนึ่ง ความสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทั้งความต้องการเติมเต็มเพศรสให้แก่ตัวเอง ถือเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับวัยรุ่นทุกคน ผู้หญิงที่ประพฤติเช่นนี้ไม่ได้เป็นคนอย่างที่กล่าวกัน
 • การช่วยตัวเองจะทำให้มีลูกไม่ได้ จริง ๆ แล้ว การสัมผัสหรือนวดเค้นอวัยวะเพศตัวเองเพื่อสำเร็จความใคร่ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศหรือทำให้มีลูกไม่ได้
 • การช่วยตัวเองส่งผลต่อการมีรอบเดือนของผู้หญิง ปัญหารอบเดือนของผู้หญิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการช่วยตัวเอง การสำเร็จความใคร่ด้วยวิธีนี้จึงไม่ได้ส่งผลต่อประจำเดือนหรือสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิง
 • ผู้ที่ช่วยตัวเองอาจป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การช่วยตัวเองเป็นวิธีสำเร็จความใคร่ที่ไม่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต่างจากการร่วมเพศกับคู่นอนซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคได้
 • ผู้หญิงที่ช่วยตัวเองจะไม่รู้สึกมีความสุขกับการสอดใส่ หลายคนคิดว่าการช่วยตัวเองจะทำให้ผู้หญิงไม่รู้สึกมีความสุขกับการสอดใส่เมื่อต้องร่วมเพศกับคู่นอน จริง ๆ แล้ว การช่วยตัวเองกลับช่วยให้ได้เรียนรู้วิธีเติมเต็มเพศรสให้กับตัวเอง หรือทำอย่างไรให้รู้สึกดีเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้หญิงมีความสุขมากขึ้นเมื่อต้องร่วมเพศกับคู่นอน
 • การช่วยตัวเองก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต เดิมทีเคยเชื่อกันว่าการช่วยตัวเองจะทำให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น ตาบอด มะเร็ง ลดสมรรถภาพทางเพศ หรือป่วยทางจิต ซึ่งความเข้าใจผิดเช่นนี้ได้รับการบอกกล่าวต่อกันมาพร้อมเหตุผลนานาประการ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนไม่ถูกต้อง การช่วยตัวเองไม่ได้ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพใด ๆ
 • ผู้ที่ช่วยตัวเองมักมีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ สังคมบางแห่งได้ปลูกฝังผู้คนว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องผิดและไม่ถูกต้องทางศีลธรรม ผู้ที่เติบโตมาในสังคมนั้นและได้รับการปลูกฝังดังกล่าว จึงอาจรู้สึกผิดเมื่อรู้สึกพึงพอใจกับการช่วยตัวเอง รวมทั้งอาจมีความเข้าใจผิดว่าการช่วยตัวเองส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งไม่เป็นความจริง

วิธีช่วยตัวเอง

การช่วยตัวเองคือวิธีปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ และช่วยเติมเต็มความรู้สึกพึงพอใจหรือความสุขในการสำเร็จความใคร่ที่ปลอดภัยวิธีหนึ่ง อีกทั้งการช่วยตัวเองไม่ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพตามที่หลายคนเข้าใจผิด ผู้ชายและผู้หญิงสามารถสำเร็จความใคร่ได้ด้วยตัวเอง โดยการช่วยตัวเองของผู้หญิงและผู้ชายมีวิธีที่ต่างกัน ดังนี้

วิธีช่วยตัวเองสำหรับผู้ชาย

ผู้ชายส่วนใหญ่มักสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง โดยการช่วยตัวเอง วิธีช่วยตัวเองสำหรับผู้ชายนั้น มักใช้มือข้างที่ถนัดสัมผัสอวัยวะเพศ โดยแต่ละคนมีวิธีจับองคชาตแตกต่างกัน ผู้ชายส่วนมากมักใช้มือกำท่อนอวัยวะเพศตัวเองไว้ทั้งหมด หรือบางคนก็ใช้เฉพาะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้หรือนิ้วกลางจับท่อนอวัยวะเพศตัวเอง จากนั้นจึงเริ่มถูอวัยวะเพศช้า ๆ เบา ๆ แล้วเร่งการกระตุ้นให้เร็วและแรงขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ชายหลายคนยังดูภาพโป๊ที่มีอยู่ตามอินเทอร์เน็ต หนังสือ ปกนิตยสาร หรือปกภาพยนตร์โป๊ระหว่างสำเร็จความใคร่ด้วย อีกทั้งการดูภาพยนตร์โป๊ก็ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ชาย แต่บางคนก็กังวลว่าอาจหมกมุ่นกับการมีเพศสัมพันธ์แบบในภาพยนตร์มากเกินไป อย่างไรก็ตาม ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาและยังสนใจผู้หญิงที่ตัวเองถูกใจเมื่อพบเจอในชีวิตจริงอยู่

วิธีช่วยตัวเองสำหรับผู้หญิง

การสำเร็จความใคร่สำหรับผู้หญิงคือการกระตุ้นปุ่มกระสันหรือคลิตอริส (Clitoris) โดยคลิตอริสจะอยู่บริเวณช่องคลอด มีลักษณะเป็นปุ่มเล็กนุ่มอยู่ตรงปากช่องคลอด จัดเป็นอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึก การสัมผัสหรือกระตุ้นคลิตอริสจะทำให้เกิดความรู้สึกมากทางเพศขึ้น

ระหว่างที่ช่วยตัวเอง ลองสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์มากขึ้น รวมทั้งอาจดูภาพหรือภาพยนตร์โป๊ร่วมด้วย ผู้หญิงบางคนอาจใช้อุปกรณ์เสริมช่วยอย่างเครื่องสั่นหรือไวเบรเตอร์ (Vibrator) ที่ใช้บำบัดความต้องการทางเพศมาใช้ช่วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้คนทั่วไปกังวลเกี่ยวกับการช่วยตัวเองคือความถี่หรือความบ่อยของการทำกิจกรรมดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นกังวลเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปแล้ว ระดับความถี่ในการช่วยตัวเองที่ถือว่าปกตินั้น มีตั้งแต่ช่วยตัวเองวันละหลายครั้ง เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ไปจนถึงไม่ช่วยตัวเองเลยซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละคนไป ความถี่ในการช่วยตัวเองของแต่ละคนจึงไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวลนักหากไม่ได้เกี่ยวข้องหรือนำไปสู่โรคย้ำคิดย้ำทำหรือหมกมุ่นจนเกินไป

ประโยชน์ของการช่วยตัวเอง

การช่วยตัวเองนอกจากจะช่วยปลดปล่อยความต้องการทางเพศแล้ว ยังมีประโยชน์ที่ส่งผลดีต่อผู้ที่สำเร็จความใคร่ด้วยวิธีนี้ ซึ่งประกอบด้วยประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป และประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ ดังนี้

 • ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป การช่วยตัวเองอาจช่วยให้สุขภาพกายด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ดังนี้
  • การช่วยตัวเองช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
  • ทำให้นอนหลับง่ายและสบายขึ้น
  • ช่วยลดความเครียด เนื่องจากการช่วยตัวเองจะช่วยปลดปล่อยความเครียดและความต้องการทางเพศ อีกทั้งยังกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟิน (Endophins) ซึ่งทำให้สุขภาพกายและใจดีขึ้น
 • ประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ การช่วยตัวเองไม่ได้เป็นวิธีปลดปล่อยความต้องการทางเพศเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการทำกิจกรรมทางเพศด้านอื่นด้วย โดยประโยชน์ของการช่วยตัวเองที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศมีรายละเอียด ดังนี้
  • การช่วยตัวเองนับเป็นวิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากจะช่วยเลี่ยงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งไม่ทำให้เสี่ยงป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกับการร่วมเพศกับคู่นอน
  • ช่วยให้รู้สึกพึงพอใจกับกิจกรรมทางเพศของตัวเองมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองจะเข้าใจว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบการกระตุ้นหรือการปลุกเร้าแบบใด ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอาจพบวิธีที่ทำให้ถึงจุดสุดยอดจากการช่วยตัวเอง ทั้งนี้ การช่วยตัวเองยังส่งผลดีต่อการทำกิจกรรมทางเพศของคู่นอน โดยอาจทำให้รู้วิธีเติมเต็มความต้องการของอีกฝ่ายได้ตรงจุด ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น
  • การช่วยตัวเองอาจช่วยรักษาความบกพร่องทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้ชายและผู้หญิง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเพศจะแนะนำให้ผู้หญิงช่วยตัวเองเพื่อหาจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนผู้ชายก็อาจต้องช่วยตัวเองเพื่อรู้วิธีชะลอการหลั่งหรือไปถึงจุดสุดยอดให้ช้าลง

ความเสี่ยงจากการช่วยตัวเอง

การสำเร็จความใคร่ด้วยการช่วยตัวเองไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือปัญหาสุขภาพใด ๆ อย่างไรก็ตาม หากช่วยตัวเองมากเกินไป หรือช่วยตัวเองโดยใช้อุปกรณ์เสริมร่วมด้วย อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ดังนี้

 • ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่อวัยวะเพศ โดยผู้ชายที่ช่วยตัวเองบ่อย ๆ และใช้เวลาสั้น ๆ ในแต่ละครั้ง อาจจะทำให้อวัยวะเพศบวม โดยอาการบวมนี้มักจะหายไปเองภายใน 1-2 วัน ทั้งนี้ หากช่วยตัวเองหนักหน่วงรุนแรงเกินไป อาจเกิดอาการแสบหรือมีรอยช้ำที่อวัยวะเพศ
 • การช่วยตัวเองอาจทำให้ติดเชื้อได้หากไปสัมผัสอวัยวะเพศผู้อื่นแล้วมาสัมผัสอวัยวะเพศตัวเอง เนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นสามารถติดต่อกันได้ผ่านน้ำอสุจิหรือเมือกในช่องคลอด ทั้งนี้ การใช้เซ็กส์ทอย (Sex Toys) ร่วมกับผู้ที่มีโรคนั้นก็เสี่ยงติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์เช่นกัน ควรรักษาความสะอาดของเซ็กส์ทอย โดยล้างเซ็กส์ทอยเมื่อจะใช้ทุกครั้งหากใช้อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมกับคนอื่น และควรสวมถุงยางอนามัยที่เซ็กส์ทอยเมื่อใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • หากช่วยตัวเองมากเกินไปและรู้สึกว่าการช่วยตัวเองรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง รวมทั้งทำให้รู้สึกไม่ดี ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ