กรดไหลย้อนในทารก เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจ

กรดไหลย้อนในทารกถือเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ เนื่องจากเป็นภาวะที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยในทารกช่วงแรกเกิดจนถึงช่วงอายุ 1–2 ขวบ โดยภาวะนี้นอกจากจะส่งผลให้ลูกน้อยรู้สึกไม่สบายตัวแล้ว หากรุนแรงยังอาจทำให้ลูกน้อยไม่ค่อยรับประทานอาหาร จนส่งผลกระทบต่อกระบวนการเจริญเติบโตได้

ด้วยความที่เด็กในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่พูดสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ หรืออาจพูดได้เพียงบางคำเท่านั้น การรับรู้ถึงสัญญาณของภาวะกรดไหลย้อนจากลูกน้อยจึงอาจทำได้ยาก ในบทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะกรดไหลย้อนในทารกและเด็ก ทั้งด้านสาเหตุ ลักษณะอาการที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกต และข้อควรปฏิบัติเมื่อลูกเป็นกรดไหลย้อนมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน

กรดไหลย้อนในทารก เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจ

กรดไหลย้อนในทารกเกิดจากอะไร

ปกติแล้ว หลอดอาหารส่วนที่เชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารจะมีหูรูดที่คอยเปิดและปิดอยู่ เพื่อช่วยไม่ให้กรดและอาหารในกระเพาะไหลย้อนกลับขึ้นมา โดยภาวะกรดไหลย้อนจะเกิดขึ้นเมื่อหูรูดดังกล่าวทำงานผิดปกติไป ส่งผลให้กรดและอาหารที่รับประทานเข้าไปไหลย้อนกลับขึ้นมาทางหลอดอาหารได้ ซึ่งในบางกรณีอาจไหลขึ้นมาจนถึงลำคอ ปาก และทางเดินหายใจได้

กรดไหลย้อนที่เกิดในทารกและเด็กมักมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการที่หูรูดของหลอดอาหารยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ หรืออาจจะเกิดจากการที่ระบบการทำงานของทางเดินอาหารยังทำงานได้ไม่ดี

นอกจากนี้ ปัจจัยบางอย่างยังอาจยิ่งส่งผลให้เด็กเสี่ยงเกิดภาวะกรดไหลย้อนได้มากขึ้น เช่น

 • การอยู่ในท่านอนแทบตลอดเวลา
 • การรับประทานอาหารชนิดเหลวเป็นหลัก
 • การได้รับควันบุหรี่มือสอง
 • การคลอดก่อนกำหนด
 • โรคหรือภาวะผิดปกติทางชนิด เช่น ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) หรือโรคสมองพิการ (Cerebral Palsy)

กรดไหลย้อนในทารก สังเกตอย่างไรดี

เนื่องจากทารกและเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเต็มที่ การสังเกตอาการของภาวะกรดไหลย้อนจึงทำได้ยาก แต่ในเบื้องต้นคุณพ่อคุณแม่อาจสังเกตสัญญาณของภาวะกรดในย้อนในทารกและเด็กได้จากอาการต่อไปนี้

 • คายอาหารหรืออาเจียนบ่อย
 • งอแงขณะรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหาร
 • แอ่นหลังขณะรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหาร
 • เรอปนอาเจียน
 • หายใจมีเสียงหวีด 
 • น้ำหนักไม่เพิ่มหรือน้ำหนักลด

คุณพ่อคุณแม่จะรับมือกับกรดไหลย้อนในทารกอย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้ว ภาวะกรดไหลย้อนในทารกมักค่อย ๆ ดีขึ้นและหายไปเองเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่ช่วงอายุ 1–2 ปี แต่ในระหว่างนี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยควบคุมอาการของลูกน้อยด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ให้ลูกนั่งตัวตรงขณะป้อนอาหาร และเว้นช่วงเวลาก่อนให้เด็กเอนตัวนอนหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 30 นาที
 • จับลูกเรอก่อนและหลังรับประทานอาหาร โดยการจัดท่าให้ลูกนั่งตัวตรงและลูบหลังลูกเบา ๆ
 • ลองเพิ่มจำนวนมื้ออาหารของลูกน้อย แต่ให้ลดปริมาณของอาหารในแต่ละมื้อ
 • หนุนส่วนหัวของที่นอนลูกขึ้นเล็กน้อย
 • หลีกเลี่ยงการให้ลูกอยู่ใกล้ควันบุหรี่ 

ทั้งนี้ แม้ส่วนใหญ่แล้วภาวะกรดไหลย้อนในทารกจะอาจหายไปเองได้ แต่คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปพบแพทย์ หากพบสัญญาณผิดปกติบางอย่าง เช่น ไม่ยอมรับประทานอาหารต่อเนื่อง น้ำหนักไม่เพิ่ม อาเจียนเป็นสีเหลืองหรือเขียว อาเจียนปนเลือดหรือมีสีดำคล้ำ อาเจียนพุ่งบ่อย ๆ น้ำหนักตัวไม่ขึ้น ร้องไห้บ่อยผิดปกติ อุจจาระปนเลือด หายใจลำบาก ไอเรื้อรัง หรืออาการไม่ดีขึ้นหลังจากอายุครบ 1 ปี