Prazosin (พราโซซิน)

Prazosin (พราโซซิน)

Prazosin (พราโซซิน) เป็นยารักษาความดันโลหิตสูง ออกฤทธิ์ช่วยคลายและขยายหลอดเลือด ซึ่งจะช่วยให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น นำมาใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจวาย โรคต่อมลูกหมากโต และกลุ่มอาการเรเนาด์ (Raynoud Syndrome) นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

1579 prazosin Resized

ยา Prazosin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Prazosin

กลุ่มยา ยาลดความดันโลหิต
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจวาย โรคต่อมลูกหมากโต และกลุ่มอาการเรเนาด์
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Prazosin

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • ยา Prazosin อาจมีปฏิกิริยากับยาหลายชนิด ก่อนรับประทานยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ
 • ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
 • หลีกเลี่ยงการขับรถและระมัดระวังในการทำกิจกรรมที่ต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอในระหว่างที่ใช้ยา จนกว่าจะแน่ใจว่ายาไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่นำไปสู่อุบัติเหตุหรืออันตรายได้ เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม หรือมองเห็นไม่ชัด เป็นต้น
 • ระหว่างที่ใช้ยา ให้ลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนอย่างช้า ๆ และระมัดระวังในการเดินขึ้นลงบันได เพื่อลดความเสี่ยงอาการเวียนศีรษะหรือหมดสติ
 • แจ้งให้แพทย์หรือผู้ตรวจทางห้องปฏิบัติการทราบว่ากำลังใช้ยานี้ เพราะยาอาจส่งผลให้การตรวจบางชนิดคลาดเคลื่อน
 • หากผู้ป่วยมีการผ่าตัดต้อกระจกหรือการรักษาดวงตาชนิดอื่น ๆ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ใช้ยานี้ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อยาอื่น ๆ ใช้เอง อย่างยาแก้ไอ ยาแก้หวัด ยาลดความอ้วน ยากระตุ้น ยาไอบูโพรเฟน หรือผลิตอื่น ๆ เพราะอาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นได้
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่ง และติดตามวัดค่าความดันโลหิตเป็นระยะ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มแอลกอฮอล์ และระมัดระวังในขณะอยู่ในสภาพอากาศร้อนหรือขณะทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก โดยให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมาก ๆ เข้าไว้

ปริมาณการใช้ยา Prazosin

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ความดันโลหิตสูง

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง เป็นเวลา 3-7 วัน โดยสามารถเพิ่มปริมาณยาเป็น 1 มิลลิกรัม วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง ใน 3-7 วันถัดไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ป่วย และปริมาณยาสูงสุดต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/วัน โดยให้แบ่งรับประทานหลายครั้ง
ผู้สูงอายุ อาจลดปริมาณยาจากปริมาณปกติที่ใช้รักษาผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่ตามดุลยพินิจของแพทย์

ภาวะหัวใจวาย

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 0.5 มิลลิกรัม 2-4 ครั้ง/วัน ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณยาตามการตอบสนองของผู้ป่วย โดยปริมาณยาที่ใช้ควบคุมอาการ คือ 4-20 มิลลิกรัม/วัน และให้แบ่งรับประทานหลายครั้ง
ผู้สูงอายุ อาจลดปริมาณยาจากปริมาณปกติที่ใช้รักษาผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่ตามดุลยพินิจของแพทย์

โรคต่อมลูกหมากโต และกลุ่มอาการเรเนาด์

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง และเพิ่มปริมาณยาสำหรับควบคุมอาการไม่เกิน 2 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
ผู้สูงอายุ อาจลดปริมาณยาจากปริมาณปกติที่ใช้รักษาผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่ตามดุลยพินิจของแพทย์

การใช้ยา Prazosin

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • สามารถรับประทานยา Prazosin พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมก็ได้
 • แม้ใช้ยาจนอาการดีขึ้นแล้วก็ห้ามหยุดใช้ยาเอง แต่ให้ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งจนครบ และไม่ลืมรับประทานยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทางการรักษา
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับเวลาที่ต้องใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Prazosin

การใช้ยา Prazosin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ เวียนศีรษะ ง่วงนอน เหนื่อยหรืออ่อนเพลีย ท้องไส้ปั่นป่วน และปวดศีรษะ เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Prazosin ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • มองเห็นไม่ชัด
 • ซึมเศร้า
 • หัวใจเต้นเร็ว หรือหัวใจเต้นเป็นจังหวะผิดปกติ
 • หายใจไม่อิ่ม เวียนศีรษะอย่างรุนแรง หรือหมดสติ

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน