Felodipine (ฟิโลดิปีน)

Felodipine (ฟิโลดิปีน)

Felodipine (ฟิโลดิปีน) เป็นยาในกลุ่มยาต้านแคลเซียมที่ออกฤทธิ์ช่วยคลายและขยายหลอดเลือด ซึ่งช่วยลดความดันโลหิต นำมาใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Felodipine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

1663 Felodipine resized

เกี่ยวกับยา Felodipine

กลุ่มยา ยาต้านแคลเซียม
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะความดันโลหิตสูง
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Felodipine

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
 • หากต้องการใช้ยาที่สามารถซื้อได้เองอย่างยาแก้ไอ ยาแก้หวัด ยาลดความอ้วน ยาไอบูโพรเฟน หรือยาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อน เพราะยาบางชนิดอาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น
 • ไม่ควรใช้ยานี้หากผู้ป่วยมีอาการปวดเค้นหัวใจชนิดไม่คงที่ มีภาวะช็อกจากโรคหัวใจ และลิ้นหัวใจเอออร์ต้าตีบ
 • ระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่ง
 • หลีกเลี่ยงการขับรถหรือกิจกรรมที่ต้องมีความตื่นตัว จนกว่าจะแน่ใจว่ายาไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่กระทบต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว
 • ระหว่างที่ใช้ยา ให้ลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอนอย่างช้า ๆ และระมัดระวังเมื่อขึ้นลงบันได เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการเวียนศีรษะหรือหมดสติ
 • ดูแลสุขภาพฟันให้ดีและหมั่นพบทันตแพทย์อยู่เสมอในระหว่างที่ใช้ยา
 • ในช่วงที่ใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำเกรปฟรุต หรือรับประทานเกรปฟรุต
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Felodipine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

รักษาภาวะความดันโลหิตสูง

 • ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 5 มิลลิกรัม/วันในมื้อเช้า และปรับปริมาณยาตามการตอบสนองต่อยา ปริมาณยาสำหรับควบคุมอาการและปริมาณยาที่ใช้รักษาต่อเนื่อง คือ 2.5-10 มิลลิกรัม/วัน สูงสุดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/วัน
 • ผู้สูงอายุ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัม/วัน

การใช้ยา Felodipine

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
 • สามารถรับประทานยา Felodipine พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ แต่ควรรับประทานเวลาเดิมทุกวัน
 • ควรกลืนยาทั้งเม็ด อย่าเคี้ยว หัก หรือบดยา และไม่ลืมรับประทานยาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทางการรักษา
 • ให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น แสงแดด และเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาและการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Felodipine

การใช้ยา Felodipine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เหงือกบวมขึ้น หน้าแดง ท้องไส้ปั่นป่วน เท้าบวมขึ้นเล็กน้อย เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Felodipine ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง ผิวพุพอง ผิวลอกร่วมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • เวียนศีรษะรุนแรง หรือหมดสติ
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • หายใจไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก
 • น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 • แขนหรือขาบวมมากผิดปกติ

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน