Ezetimibe (อีเซทิไมบ์)

Ezetimibe (อีเซทิไมบ์)

Ezetimibe (อีเซทิไมบ์) เป็นยาลดไขมันในเลือดที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ยานี้ถูกนำมาใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดสูงและภาวะไขมันในเลือดสูงจากความผิดปกติทางพันธุกรรม (Homozygous Familial Sitosterolaemia) บางกรณีอาจนำไปใช้ร่วมกับยาลดคอเลสเตอรอลชนิดอื่น หรือใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

1476 Ezetimibe Resized

ยา Ezetimibe มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Ezetimibe

กลุ่มยา ยาลดไขมันในเลือด
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาภาวะไขมันในเลือดสูง และไขมันในเลือดสูงจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Ezetimibe

 • หลีกเลี่ยงการใช้ยา Ezetimibe หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ โดยเฉพาะยาลดคอเลสเตอรอลกลุ่มสแตติน ยาไซโคลสปอริน หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาหากเป็นโรคไต หรือโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์
 • ผู้ป่วยโรคตับห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยากลุ่มสแตติน และหลีกเลี่ยงการใช้ยาหากป่วยเป็นโรคตับระดับปานกลางถึงรุนแรง
 • การใช้ยา Ezetimibe เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษา ผู้ป่วยควรรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักตามที่แพทย์แนะนำไปพร้อมกัน
 • ไม่ควรรับประทานยา Ezetimibe พร้อมกับยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิด เช่น ยาคอเลสไทรามีน ยาคอเลสทิพอล หรือยาโคลเซเวแลม เป็นต้น แต่หากมีความจำเป็น ควรรับประทานยา Ezetimibe ก่อนยาลดคอเลสเตอรอลชนิดอื่น 2 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 4 ชั่วโมง แต่ห้ามรับประทานยา Ezetimibe พร้อมกับยาเจมไฟโบรซิล
 • ยาลดคอเลสเตอรอลบางชนิดอาจทำให้เกิดภาวะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเสียหาย และนำไปสู่ภาวะไตวายได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต หรือผู้ที่มีภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์
 • หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้
 • หญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยากลุ่มสแตติน
 • ผู้ที่ใช้ยานี้ร่วมกับยาสแตตินควรมีการคุมกำเนิดหากมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยา
 • ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือด เพื่อวัดระดับคอเลสเตอรอลเป็นประจำในระหว่างที่ใช้ยานี้ รวมทั้งอาจต้องตรวจการทำงานของตับเป็นประจำเช่นกันหากรับประทานร่วมกับยากลุ่มสแตติน
 • ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง และควบคุมอาหารที่รับประทานให้เหมาะสม เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ

ปริมาณการใช้ยา Ezetimibe

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

รักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม และภาวะไขมันในเลือดสูง

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป รับประทานยาปริมาณ 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง

การใช้ยา Ezetimibe

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • สามารถรับประทานยานี้พร้อมมื้ออาหารหรือไม่ก็ได้ โดยส่วนใหญ่จะรับประทานวันละ 1 ครั้ง หรือตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งผู้ป่วยควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
 • แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยา Ezetimibe พร้อมกับยาฟีโนไฟเบรต หรือยาในกลุ่มสแตติน
 • ในการใช้ยา Ezetimibe อาจต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนระดับคอเลสเตอรอลจะลดลง ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่งเสมอ
 • หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาของยารอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบต่อไป ห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้นและความร้อน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ezetimibe

หลังใช้ยา Ezetimibe อาจเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ หากพบอาการดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม และคอบวม เป็นต้น
 • กรณีที่ใช้ยาร่วมกับยาไฟเบรตหรือยาสแตติน อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดตับอักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบได้ โดยผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้และอาเจียนอย่างต่อเนื่อง ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้ม เจ็บกล้ามเนื้อ มีอาการกดเจ็บ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน