Ethacrynic Acid (กรดเอธาครีนิก)

Ethacrynic Acid (กรดเอธาครีนิก)

Ethacrynic Acid (กรดเอธาครีนิก) เป็นยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์ช่วยขับน้ำส่วนเกินและป้องกันร่างกายดูดซึมเกลือมากเกินไป นำมาใช้รักษาอาการบวมน้ำ ภาวะปอดบวมน้ำเฉียบพลัน หรือความผิดปกติของไต นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

1780 Ethacrynic acid rs

ยา Ethacrynic Acid มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Ethacrynic Acid

กลุ่มยา ยาขับปัสสาวะ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาปอดบวมน้ำเฉียบพลัน หรืออาการบวมน้ำ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็ก
รูปแบบของยา ยาฉีด ยารับประทานกลุ่มยา ยาขับปัสสาวะ

คำเตือนในการใช้ยา Ethacrynic Acid

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ เช่น ยาไดจอกซิน ยาลิเธียม และยารักษาโรคความดันโลหิต เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาหากปัสสาวะไม่ออกหรือท้องเสียอย่างรุนแรง
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากเป็นโรคตับแข็ง โรคตับชนิดอื่น ๆ โรคไต โรคหัวใจ ภาวะเกลือแร่ในร่างกายขาดสมดุล โรคเก๊าท์ หรือหากจำเป็นต้องจำกัดการบริโภคเกลือ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ปริมาณการใช้ยา Ethacrynic Acid

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

อาการบวมน้ำ

 • ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 50 มิลลิกรัมในช่วงเช้า หากจำเป็นอาจเพิ่มยาอีก 25-50 มิลลิกรัม/วัน และควรใช้ยาในปริมาณน้อยที่สุดที่มีประสิทธิภาพตามต้องการ โดยปริมาณยาที่แนะนำ คือ 50-200 มิลลิกรัม/วัน กรณีที่มีอาการรุนแรงอาจใช้ยา 400 มิลลิกรัม/วัน และหากใช้ยาในปริมาณมากกว่า 50 มิลลิกรัม/วัน ให้แบ่งรับประทานหลายครั้ง
 • เด็กอายุมากกว่า 2 ปี รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 25 มิลลิกรัม หากจำเป็นให้เพิ่มปริมาณยาอย่างระมัดระวัง 25 มิลลิกรัม/วัน

ภาวะปอดบวมน้ำเฉียบพลัน

 • ผู้ใหญ่ ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 0.5-1 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำหรือฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำช้า ๆ ปริมาณ 50 มิลลิกรัมในระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาที หากจำเป็นอาจต้องให้ยาซ้ำอีกครั้ง โดยเปลี่ยนบริเวณที่ฉีดยา และให้ยาในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม

การใช้ยา Ethacrynic Acid

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • ใช้ยาหลังอาหาร หรือตามที่แพทย์สั่ง
 • ยา Ethacrynic Acid อาจทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะบ่อยขึ้น และอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้ง่าย
 • ระมัดระวังในการใช้อาหารเสริมโพแทสเซียมด้วย หรือควรบริโภคเกลือและโพแทสเซียมตามที่แพทย์สั่ง
 • ระหว่างที่ใช้ยา ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการตรวจเลือดและตรวจน้ำหนักตัวอยู่เสมอ
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยปิดฝายาให้สนิทเสมอเมื่อไม่ได้ใช้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ethacrynic Acid

การใช้ Ethacrynic Acid อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ไม่สบายท้อง มีปัญหาในการกลืน เบื่ออาหาร มีไข้ หนาวสั่น และมองเห็นไม่ชัด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยพบผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังใช้ยา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

 • น้ำหนักตัวลด
 • ท้องเสียอย่างรุนแรง
 • การได้ยินผิดปกติ รู้สึกแน่นในหู
 • อ่อนเพลียอย่างรุนแรง เป็นตะคริว ชา หรือรู้สึกคล้ายเข็มทิ่ม
 • วิงเวียน คล้ายจะหมดสติ
 • ชาหรืออ่อนเพลียกะทันหัน การพูดหรือการทรงตัวผิดปกติ เจ็บหน้าอก และไอเป็นเลือด
 • มีโซเดียมในร่างกายต่ำ ซึ่งอาจทำให้มีอาการบางอย่าง เช่น ปวดศีรษะ สับสน พูดไม่ชัด อ่อนเพลียรุนแรง อาเจียน และร่างกายขาดการทำงานประสานงานกันของส่วนต่าง ๆ เป็นต้น

มีโพแทสเซียมในร่างกายต่ำ ซึ่งอาจทำให้มีอาการ เช่น เป็นตะคริวที่ขา หัวใจเต้นผิดจังหวะ ใจสั่น ท้องผูก กระหายน้ำ ปัสสาวะมากขึ้น เป็นเหน็บชา และกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น