Clotrimazole (โคลไตรมาโซล)

Clotrimazole (โคลไตรมาโซล)

Clotrimazole (โคลไตรมาโซล) เป็นยาต้านเชื้อราที่ใช้รักษาการติดเชื้อราตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง ปาก และช่องคลอด รวมไปถึงรักษาโรคกลาก โรคน้ำกัดเท้า หรืออาจนำมาใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Clotrimazole มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

Clotrimazole

เกี่ยวกับยา Clotrimazole

กลุ่มยา ยาต้านเชื้อรา
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาการติดเชื้อรา
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาอม ยาทาเฉพาะที่ ยาเหน็บช่องคลอด

คำเตือนในการใช้ยา Clotrimazole

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ หรือแพ้ยาต้านเชื้อรา กลุ่มเอโซล เช่น ยาไอตราโคนาโซล และคีโตโคนาโซล รวมไปถึงหากมีประวัติแพ้ยาชนิดอื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยา
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากกำลังใช้ยาชนิดอื่น ๆ อยู่ โดยเฉพาะวิตามิน อาหารเสริม และยาปฏิชีวนะใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากกำลังป่วยหรือเคยป่วยเป็นโรคตับ โรคเบาหวาน ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ภาวะเอดส์ หรือติดสุรา
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากกำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร รวมไปถึงผู้ที่ตั้งครรภ์ในระหว่างที่กำลังใช้ยานี้ ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากเป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
 • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา เพราะยังไม่ทราบแน่ชัดถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพจากการใช้ยา Clotrimazole ในเด็กวัยนี้
 • กรณีที่ใช้ยารูปแบบยาทาเฉพาะที่ ต้องระมัดระวังอย่าให้ยาเข้าตา

ปริมาณการใช้ยา Clotrimazole

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

เชื้อราที่ผิวหนัง

ผู้ใหญ่ ใช้ยาแบบครีมหรือโลชั่นความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2-3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์

เชื้อราในช่องปาก

ผู้ใหญ่ ใช้ยาอมที่มีปริมาณยา Clotrimazole 10 มิลลิกรัม โดยอมยาวันละ 5 ครั้ง เป็นระยะเวลา 14 วัน

หรือผู้ป่วยที่กำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ให้อมยาวันละ 3 ครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

หูชั้นนอกอักเสบจากเชื้อรา

ผู้ใหญ่ ใช้ยา Clotrimazole ชนิดยาน้ำสารละลายความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ หยดหรือทาบริเวณที่เกิดอาการ

เชื้อราในช่องคลอด

ผู้ใหญ่ อาจใช้ยารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • ใช้ยาเหน็บช่องคลอด ปริมาณ 100 มิลลิกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 6 วัน
 • ใช้ยาเหน็บช่องคลอด ปริมาณ 200 มิลลิกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 3 วัน
 • ใช้ยาเหน็บช่องคลอด ปริมาณ 500 มิลลิกรัม วันละครั้ง
 • ใช้ยาครีม Clotrimazole ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์, 2 เปอร์เซ็นต์ หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ ทาบริเวณช่องคลอด

การใช้ยา Clotrimazole

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • เมื่อใช้ยา Clotrimazole ชนิดยาอม ควรปล่อยให้ยาละลายในปากช้า ๆ โดยทั่วไปอาจใช้เวลาประมาณ 30 นาที และไม่ควรเคี้ยวหรือกลืนยาทั้งเม็ด
 • ก่อนใช้ยา Clotrimazole ชนิดครีม โลชั่น หรือยาน้ำ ให้ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการรักษาให้สะอาดและแห้ง จากนั้นค่อย ๆ ทายาลงเฉพาะบริเวณที่มีอาการให้ตัวยาซึมจนหมด และล้างมือให้สะอาดหลังจากทายาเสร็จแล้ว
 • ใช้ยาแบบครีมหรือยาเหน็บช่องคลอดในช่วงเวลาก่อนนอน เพราะตัวยาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากผู้ป่วยไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมาก โดยระหว่างนอนหลับผู้ป่วยอาจใส่ผ้าอนามัยเพื่อป้องกันยาซึมเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมใส่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด เพราะอาจลดประสิทธิภาพของยา และไม่ควรสวนล้างช่องคลอดโดยปราศจากคำแนะนำของแพทย์
 • ควรใช้ยานี้ให้ครบตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อน หากยาหมดอายุให้ทิ้งยาทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Clotrimazole

หากพบผลข้างเคียงจากการใช้ยา Clotrimazole เป็นอาการป่วยที่รุนแรงดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

 • แสบ คัน ระคายเคือง บวม แดงบริเวณที่ใช้ยา
 • ปวดท้อง ท้องไส้ปั่นป่วน หรืออาเจียน
 • มีไข้
 • มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากช่องคลอด
 • มีอาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก ลมพิษ ใบหน้าบวม ลิ้นบวม และริมฝีปากบวม

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน