Azithromycin (อะซิโธรมัยซิน)

Azithromycin (อะซิโธรมัยซิน)

Azithromycin (อะซิโธรมัยซิน) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลน์ (Macrolide) ที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น โรคปอดบวม โรคหลอดลมอักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ การติดเชื้อที่หูชั้นกลาง การติดเชื้อที่ทางเดินหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลิน (Penicillin) รวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในแท้ หนองในเทียม เป็นต้น

Azithromycin

เกี่ยวกับ Azithromycin

กลุ่มยา

ยาปฏิชีวนะ

ประเภทยา

ยาตามใบสั่งแพทย์

สรรพคุณ

รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย

กลุ่มผู้ป่วย

เด็กและผู้ใหญ่

รูปแบบของยา

ยารับประทานชนิดแคปซูล แบบผงละลายน้ำ และยาฉีด

ไม่ควรใช้ยา Azithromycin ในผู้ป่วยที่เป็นหรือเคยเป็นโรคตับ โรคไต ดีซ่าน หรือพบว่ามีความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ

คำเตือนในการใช้ยา Azithromycin

 • ไม่ควรใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาคลาริโธรมัยซิน (Clarithromycin) อิริโทรมัยซิน (Erythromycin) และเทลิโทรมัยซิน (Telithromycin)
 • ไม่ควรใช้ยาในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน
 • หญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ช่วงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หากมีการใช้ยา Azithromycin เพราะยามักถูกขับออกไปที่นมมารดาและสามารถส่งผลข้างเคียงต่อทารกได้
 • หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด เพราะในขณะที่ใช้ยา อาจทำให้ผิวไวต่อแสงและทำให้ผิวไหม้จากแสงแดดได้ ควรทาครีมกันแดดที่มี SPF 30 ขึ้นไป
 • ไม่ควรรับประทานยาลดกรดที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมและแมงกานีส 2 ชั่วโมงก่อนหรือหลังรับประทานยา Azithromycin เพราะยาลดกรดจะไปลดประสิทธิภาพการทำงานของยา
 • ไม่ควรใช้ยา Azithromycin ควบคู่กับยาเนวฟินนาเวียร์ (Nelfinavir) ซึ่งเป็นยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) และยาในกลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือด (Blood Thinner) เช่น ยาวอร์ฟาริน (Warfarin) หรือยาคูมาดิน (Coumadin)

ปริมาณการใช้ยา Azithromycin

ยา  Azithromycin เป็นยาที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ปริมาณการใช้ยาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของโรค ความรุนแรง อาการ อายุและน้ำหนักตัวของผู้ป่วย

ตัวอย่างปริมาณการใช้ยา Azithromycin

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคปอดบวม โรคหลอดลมอักเสบ ทอนซิลอักเสบ

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุ 16 ปีขึ้นไป วันแรก รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน ขนาด 500 มิลลิกรัม วันที่ 2-5 รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน ขนาด 250 มิลลิกรัม
 • เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปถึงอายุ 16 ปี วันแรก รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันที่ 2-5 รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

โรคไข้ไทฟอยด์

 • ผู้ใหญ่ รับประทาน  1 ครั้งต่อวัน ขนาด 1,000 มิลลิกรัม ติดต่อกัน 5 วัน
 • เด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน ขนาด 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ติดต่อกัน 5-7 วัน

ทอนซิลอักเสบ

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุ 16 ปีขึ้นไป วันแรก รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน ขนาด 500 มิลลิกรัม วันที่ 2-5 รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน ขนาด 250 มิลลิกรัม
 • เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป รับประทาน 1 ครั้งต่อวัน ขนาด 12 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ติดต่อกัน 5 วัน

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม

 • ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รับประทาน 1 ครั้ง ขนาด 1,000 มิลลิกรัม

การใช้ยา Azithromycin

 • ยา Azithromycin เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ขนาดและปริมาณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อาการ ความรุนแรง อายุและน้ำหนักตัวของผู้ป่วย ควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้ต่อเนื่องเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
 • หากลืมรับประทานทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้สามารถรับประทานได้ทันที หากลืมรับประทานยาใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในขนาดปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไป
 • ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อนและความชื้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Azithromycin

ยาปฏิชีวนะสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงของการใช้ยาได้หลายประเภท เช่น

 • อาการปวดท้องรุนแรงหรือท้องเสีย เมื่อท้องเสียหรือถ่ายเป็นเลือด ควรหยุดใช้ยาหรือไปพบแพทย์ และไม่ควรใช้ยาแก้ท้องเสียทับซ้อนในช่วงเวลานี้
 • อาการวิงเวียนศีรษะ ปวดหัว จะเป็นลม มีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย และมีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ
 • อาการคลื่นไส้ รู้สึกเหนื่อย เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีเข้ม
 • อาการผิวหนังอักเสบ มีไข้ เจ็บคอ บวมที่ใบหน้าหรือลิ้น รู้สึกร้อนที่ดวงตา มีผื่นแดงกระจาย หรือผิวลอก โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าและช่วงบนของร่างกาย