Albumin (อัลบูมิน)

Albumin (อัลบูมิน)

Albumin (อัลบูมิน) หรือ Human albumin เป็นหนึ่งในโปรตีนที่พบได้ในเลือด แต่นำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโปรตีนในเลือดต่ำจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การสูญเสียเลือด ถูกไฟไหม้ การสูญเสียระดับโปรตีนในเลือดจากการผ่าตัด หรือภาวะตับวาย นอกจากนี้ ยังอาจใช้ในการผ่าตัดบายพาสหัวใจ โดยจะต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งและใช้ภายในสถานพยาบาลเท่านั้น

Albumin

เกี่ยวกับ Albumin

กลุ่มยา ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ และสารละลาย (Intravenous & Other Sterile Solutions)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ หรือสูญเสียเลือดเนื่องจากอาการอื่น ๆ
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด


คำเตือนการใช้ Albumin

  • ผู้ป่วยมีอาการแพ้ Albumin ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
  • ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติหัวใจวาย ไตวาย โลหิตจางเรื้อรัง หรือร่างกายมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำเกินไม่ควรใช้
  • สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ ควรแจ้งแพทย์เพื่อหลีกเลี่ยง เนื่องจากสารชนิดนี้เป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้
  • ผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่น ๆ ตามแพทย์สั่ง ควรแจ้งแพทย์ เพราะ Albumin อาจทำปฏิกิริยาต่อยาเหล่านั้นได้
  • หากมีประวัติแพทย์สารประกอบ อาหาร หรือยา ควรแจ้งแพทย์ก่อนเริ่มใช้สารดังกล่าว

ปริมาณการใช้ Albumin

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด (Neonatal Hperbilirubinemia)

  • เด็ก ให้ในปริมาณ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยให้ก่อนการเปลี่ยนถ่ายเลือด ความเร็วในการให้ ไม่เกิน 5 มิลลิลิตรต่อนาที (สำหรับสารละลายความเข้มข้น 5%) หรือ 1-2 มิลลิลิตรต่อนาที (สำหรับสารละลายความเข้มข้น 20%)

ภาวะโปรตีนอัลบูมินในเลือดต่ำ (Hypoproteinaemia)

  • ผู้ใหญ่ ไม่เกิน 2 กรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ความเร็วในการให้ ไม่เกิน 5 มิลลิลิตรต่อนาที (สำหรับสารละลายความเข้มข้น 5%) หรือ 1-2 มิลลิลิตรต่อนาที (สำหรับสารละลายความเข้มข้น 20%)

ภาวะช็อกจากการสูญเสียน้ำและเกลือแรอย่างเฉียบพลัน (Acute Hypovolaemic Shock)

 

  • ผู้ใหญ่ เบื้องต้นให้สาร Albumin 25 กรัม แล้วค่อย ๆ เพิ่มหรือลด ตามการตอบสนองของผู้ป่วย ความเร็วในการให้ ไม่เกิน 5 มิลลิลิตรต่อนาที (สำหรับสารละลายความเข้มข้น 5%) หรือ 1-2 มิลลิลิตรต่อนาที (สำหรับสารละลายความเข้มข้น 20%)
  • เด็ก ไม่เกิน 1 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แล้วค่อย ๆ เพิ่มหรือลด ตามการตอบสนองของผู้ป่วย ความเร็วในการให้ ไม่เกิน 5 มิลลิลิตรต่อนาที (สำหรับสารละลายความเข้มข้น 5%) หรือ 1-2 มิลลิลิตรต่อนาที (สำหรับสารละลายความเข้มข้น 20%)

การใช้ Albumin

Albumin เป็นสารที่ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์จึงจะใช้ได้ และต้องเป็นแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้สารชนิดนี้แก่ผู้ป่วย โดยสารชนิดนี้จะให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ และความเร็วในการให้จะต้องเป็นไปตามที่แพทย์กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับสารชนิดนี้เร็วมากเกินไปจนเป็นอันตราย

ในการใช้ Albumin ควรสังเกตลักษณะของขวดบรรจุ และสีของสารดังกล่าวให้ดี หากขวดมีร่องรอยของการเปิด หรือเปิดทิ้งไว้นานกว่า 4 ชั่วโมงควรเปลี่ยนขวดใหม่ และหากสีของสาร Albumin เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีความผิดปกติ ไม่ควรนำมาใช้ นอกจากนี้ ควรเก็บอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุสารนี้ให้ห่างไกลจากเด็กและไม่ควรใช้เข็มซ้ำ

นอกจากนี้ หากลืมใช้สารดังกล่าว ควรรีบแจ้งแพทย์เพื่อให้ได้รับสารดังกล่าวเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่หากใกล้กับการให้ครั้งต่อไปควรรอให้ถึงเวลาแล้วค่อยให้ที่เดียว โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารดังกล่าวมากเกินไป

สำหรับสตรีมีครรภ์ Albumin เป็นสารที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาด เพราะสารชนิดนี้มีอันตรายต่อเด็กทารกในครรภ์ แต่หากจำเป็นต้องใช้ ผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับในการใช้เพื่อชั่งน้ำหนักถึงผลที่จะได้รับ

ผลข้างเคียงจากการใช้ Albumin

Albumin ถือเป็นสารที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย แต่อาจพบผลข้างเคียงได้เช่น อาการแพ้ เป็นไข้ หนาวสั่น มีผื่นขึ้น คลื่นไส้ อาเจียน เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ ร่างกายมีภาวะน้ำเกิน หรือปอดบวมน้ำ เป็นต้น