การป้องกันโรคไต

ความหมาย การป้องกันโรคไต

โรคไตบางโรคป้องกันได้ยาก แต่บางโรคก็สามารถป้องกันได้ โดยทั่วไป อาจป้องกันการเกิดความเสียหายที่ไตได้ด้วยการดูแลตนเอง และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อไตด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเน้นบริโภคผัก ผลไม้ ธัญพืช และนม และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง มีรสเค็ม หรือมีน้ำตาลสูง
  • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ โดยควรออกกำลังกายประมาณ 2.5 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • ไม่ดื่มสุรา หรือควบคุมปริมาณการดื่ม
  • ไม่สูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่
  • ระมัดระวังในการใช้ยาและสมุนไพรต่าง ๆ โดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเสด เช่น แอสไพริน และไอบูโพรเฟน โดยควรใช้ยาตามฉลากและคำแนะนำของแพทย์เสมอ
  • รักษาอาการป่วยที่กำลังเป็นอยู่ โดยเฉพาะหากป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือร้ายแรง