ถามแพทย์

 • ตรวจพบเนื้องอก AML ที่กลางไตข้างขวาขนาด 8 มิลลิเมตรจากอัลตราซาวน์ ต้องทำการรักษาต่อไหม

 •  BeeBb
  สมาชิก
  สอบถามคุณหมอค่ะ อัลตร้าซาวด์พบโดยบังเอิญ ต้องไปฟอลโล่วอัพ หรือทำการรักษาต่อไหมคะ เป็นเนื้อดีไม่ใช่เนื้อร้ายใช่ไหมคะ *ผลอัลตร้าซาวด์*Kidneys: A 8-mm hyperechoic lesion at mid pole of the right kidney, could be renal AML.
  BeeBb  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ BeeBb

  จากผลอัลตราซาวน์ดังแนบ อ่านว่า

  ไต พบมีก้อนเนื้อประมาณ 8 มิลลิเมตรที่ตรงบริเวณกลางไตด้านขวา น่าจะเป็นภาวะที่เรียกว่า AML หรือชื่อเต็มว่า Angiolipoma ซึ่งเป็นเนื้องอกของไขมันหลอดเลือดและกล้ามเนื้อเรียบ เนื้องอกชนิดนี้มักจะมีการฉีกขาดของหลอดเลือดเมื่อขนาดใหญ่กว่า 4 ซม. ทำให้เกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนได้ จึงต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดออกหรือทำให้ฝ่อลง แต่ถ้าขนาดเล็กใช้วิธีการเฝ้าระวังขนาดเป็นระยะ ๆ โดยอัลตราซาวด์

  ดังนั้นเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้าย ควรจะต้องทำการติดตามอาการและทำการอัลตราซาวน์โดยแพทย์เป็นระยะ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลอยู่โดยตรงอีกครั้ง และกลับไปติดตามอาการและอัลตราซาวน์ขนาดของก้อนเนื้อดังกล่าวนี้ต่อเนื่อง