เคลียร์ทุกปัญหาการเจ็บคอและการรักษาที่ตรงจุด

อาการเจ็บคอเป็นอาการที่สร้างความรำคาญใจให้ใครหลายคนอยู่ไม่น้อย เนื่องจากทำให้รู้สึกระคายเคืองหรือไม่สบายภายในลำคอ และแม้ว่าอาการนี้พบได้ในคนทั่วไป แต่สาเหตุของอาการเจ็บคออาจแตกต่างกันไป การทราบถึงสาเหตุของอาการเจ็บคอจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีบรรเทาอาการเจ็บคอได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

info NBD Health Care-02(1)

เอกสารอ้างอิง

 • Berretta, et al. (2020). Propolis and its potential against SARS-CoV-2 infection mechanisms and COVID-19 disease. Biomed Pharmacother, 131, 110622.
 • Barboza, et al. (2018). An Overview on the Anti-inflammatory Potential and Antioxidant Profile of Eugenol. Oxid Med Cell Longev, 2018, 3957262.
 • Li, et al. (2017). In vitro antiviral, anti-inflammatory, and antioxidant activities of the ethanol extract of Mentha piperita L. Food Sci Biotechnol, 26(6), pp. 1675–1683.
 • Wang, et al. (2017). The antiviral and antimicrobial activities of licorice, a widely-used Chinese herb. Acta Pharm Sin B, 5(4), pp. 310–315.
 • CDC (2021). Strep Throat: All You Need to Know.
 • Plopkhwan Ungchusak, Kulkanya Chokepaiboonkit. สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. เป็นหวัดเจ็บคอ รักษาด้วยยาปฏิชีวนะจริงหรือ?.
 • Mayo Clinic (2021). Sore throat.
 • Cleveland Clinic. (2019). 6 Sore Throat Remedies That Actually Work.
 • Barrie, L. Health (2012). 4 Clever Uses for Cloves.
 • McGrane, K. Healthline (2020). What Are Licorice Root's Benefits and Downsides?.
 • Higuera, V. Healthline (2019). Everything You Need to Know About Strep Throat.
 • Colleen, M.S. & Gotter, A. Healthline (2017). 12 Natural Remedies for Sore Throat.
 • Cunha, J.P. MedicineNet. Sore Throat Home Remedies.
 • Brennan, D. MedicineNet (2021). What Is the Difference Between Strep Throat and Sore Throat?.
 • WebMD. Propolis (Propolis - Uses, Side Effects, and More).
 • WebMD (2020). Is Your Sore Throat a Cold, Strep Throat, or Tonsillitis?.
 • WebMD (2020). Remedies for Sore Throat.

เขียนโดย กองบรรณาธิการ POBPAD
ตรวจสอบความถูกต้องโดย พญ. ณัฏฐ์พัชร์ ฐิติปุญญา