อาการโรคหลอดเลือดสมอง สัญญาณอันตรายที่ต้องระวัง

อาการโรคหลอดเลือดสมองเป็นอาการที่ผู้ป่่วยและครอบครัวควรตระหนักถึง เนื่องจากอาการของโรคดังกล่าวอาจนำไปสู่ภาวะที่เป็นอันตราย อย่างอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ รวมทั้งยังอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้อีกด้วย แต่หากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจลดความรุนแรงเหล่านั้นได้ ดังนั้น การศึกษาอาการของโรคนี้จึงจะช่วยให้สังเกตเห็นความผิดปกติของคนรอบข้างและนำตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยบทความนี้ได้รวบรวมสัญญาณและอาการของโรคหลอดเลือดสมองมาให้ได้ศึกษากัน

โรคหลอดเลือดสมอง มีสาเหตุจากหลอดเลือดในสมองที่ตีบ แตก หรืออุดตัน โดยเกิดได้จากหลายปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ โดยอาการของโรคหลอดเลือดสมองอาจปรากฎได้หลายรูปแบบและอาจนำไปสู่ความพิการชั่วคราว ถาวรหรืออาจส่งผลให้ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาการโรคหลอดเลือดสมอง

อาการโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองอาจทำให้เกิดอาการที่ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ดังนี้

 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง บริเวณใบหน้า แขน ขา หรือร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง
 • อาการชา รู้สึกคล้ายเข็มทิ่มตามผิวหนัง 
 • ปวดศีรษะอย่างฉับพลัน ต่อเนื่อง หรือปวดอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุ
 • ปากเบี้ยว มีปัญหาในการสื่อสาร พูดไม่ชัด หรือไม่เข้าใจที่ผู้อื่นพูด หรือมีปัญหาในการกลืนน้ำ และอาหาร
 • มีปัญหาในการมองเห็น อย่างตาพร่า หรือเห็นภาพซ้อน
 • รู้สึกสับสน บ้านหมุน เสียการทรงตัว เดินไม่ตรง และมีปัญหาในการควบคุมร่างกาย
 • หมดสติ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

รู้ทันอาการโรคหลอดเลือดสมองด้วยหลัก FAST 

FAST เป็นตัวย่อของวิธีการสังเกตอาการโรคหลอดเลือดสมองสำหรับบุคคลทั่วไป ช่วยให้สังเกตและจดจำได้ง่าย  โดยหากเกิดอาการที่ปรากฏตามหลัก FASTควรรีบโทรเรียกสายด่วน 1669 หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อเรียกรถพยาบาล ซึ่งอาจนำไปสู่การช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรค และความความพิการได้ 

F A S T สามารถสังเกตได้ ดังนี้

 • F ย่อมาจาก Face หรือใบหน้า หมายถึงอาการหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว มุมปากข้างหนึ่งตก
 • A ย่อมาจาก Arm หรือแขน หมายถึงภาวะกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมหรือยกแขนขึ้นได้
 • S ย่อมาจาก Speech หรือคำพูด หมายถึงความผิดปกติในการพูด อย่างพูดไม่ชัด พูดผิด หรือพูดไม่คล่อง
 • T ย่อมาจาก Time หรือเวลา ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทันทีเมื่ออาการของโรคปรากฏขึ้น หรือนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลภายใน 4 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ โดยในระยะเวลานี้ผู้ป่วยจะมีโอกาสฟื้นฟูร่างกายกลับมาแข็งแรงได้มากที่สุด