รีบามิไพด์ (Rebamipide)

รีบามิไพด์ (Rebamipide)

Rebamipide (รีบามิไพด์) เป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหารและการอักเสบในเยื่อบุกระเพาะอาหาร โดยออกฤทธิ์เพิ่มปริมาณสารโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin E2) และเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร ช่วยปกป้องผิวกระเพาะอาหารจากกรดในกระเพาะอาหาร จึงอาจลดอาการอักเสบและฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ดีขึ้น

รีบามิไพด์ (Rebamipide)

เกี่ยวกับยา Rebamipide

กลุ่มยา ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาแผลในกระเพาะอาหารและโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และผู้ให้นมบุตร Category C จากการศึกษาในสัตว์พบว่า ทำให้เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอในการศึกษาทดลองในมนุษย์และสัตว์ ควรใช้ยาเมื่อพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์ และผู้ที่กำลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้เช่นกัน
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Rebamipide

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ 

  • แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติแพ้ยา ส่วนประกอบของยา Rebamipide หรือยาชนิดอื่น ๆ 
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพหรือประวัติทางสุขภาพใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการใช้ยา Rebamipide 
  • ผู้สูงอายุอาจไวต่อผลข้างเคียงจากตัวยามากกว่าช่วงวัยอื่น หากพบอาการข้างเคียงหรืออาการผิดปกติใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
  • หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ การใช้เครื่องจักร หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่จำเป็นต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากยานี้อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเวียนศีรษะหรือง่วงซึมได้
  • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้ยานี้
  • ผู้ป่วยที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ถึงประโยชน์และความเสี่ยงก่อนใช้ยานี้ 

ปริมาณการใช้ยา Rebamipide

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยทั่วไปในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารและโรคกระเพาะอาหารอักเสบ แพทย์จะให้ผู้ใหญ่รับประทานยาปริมาณ 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ในตอนเช้า เย็น และก่อนนอน

การใช้ยา Rebamipide

ผู้ป่วยควรอ่านฉลากยาให้ละเอียดและใช้ยา Rebamipide ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ปรับเปลี่ยนปริมาณยาและระยะเวลาในการใช้ยาหรือหยุดใช้ยาด้วยตัวเอง ผู้ป่วยสามารถรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ แต่ควรรับประทานในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน  

ในกรณีที่ผู้ป่วยลืมรับประทานยา ควรรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้ถึงช่วงเวลาของยารอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาตามเวลาปกติ โดยห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า หากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาระหว่างยา Rebamipide กับยาอื่น

ยา Rebamipride อาจทำปฏิกิริยากับยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ ยาที่หาซื้อได้เอง วิตามิน หรือสมุนไพรบางชนิดจนส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลง ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยา วิตามิน สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับประทานยา Rebamipide เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Rebamipide

ยา Rebamipide อาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น เวียนศีรษะ มีอาการง่วงซึม ปากแห้ง ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เรอ รสชาติในปากผิดปกติ ท้องอืด หรือมีอาการคัน ซึ่งหากอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ควรไปพบแพทย์

หากผู้ป่วยพบอาการรุนแรงหรืออาการผิดปกติดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาแล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

  • ผื่น ลมพิษ หายใจลำบาก และอาการบวมบริเวณใบหน้า ดวงตา หรือปาก
  • มีภาวะช็อกหรืออาการแพ้ปานกลาง ผู้ป่วยมักมีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น ลมพิษ หรือหายใจลำบาก  
  • มีเม็ดเลือดขาวต่ำหรือเกล็ดเลือดต่ำ มักทำให้มีไข้ เจ็บคอ กำเดาไหล หรือเลือดออกตามไรฟัน  

มีปัญหาตับทำงานบกพร่อง ทำให้มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง เบื่ออาหาร ปวดท้อง ปัสสาวะเป็นสีเข้ม เหนื่อยล้า หรืออาการบวมบริเวณขาหรือข้อเท้า แต่มักพบได้น้อยมาก