มาการีน กับประโยชน์ที่คุณอาจไม่เคยรู้

มาการีน หรือเนยเทียม เป็นอาหารแปรรูปชนิดหนึ่งที่ทำจากน้ำมันพืช โดยถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับเนยจึงสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารแทนเนยได้ และเนื่องจากมาการีนมีไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัว ทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว จึงเชื่อกันว่ามาการีนอาจช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีได้อีกด้วย

การทำมาการีนสามารถทำได้โดยใช้กระบวนการไฮโดรจีเนชันหรือการเติมก๊าซไฮโดรเจน เพื่อให้น้ำมันพืชเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งกึ่งเหลว แต่เนื่องจากกระบวนการนี้จะเพิ่มปริมาณไขมันอิ่มตัว และอาจก่อให้เกิดไขมันทรานส์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ จึงมีการผลิตโดยใช้กระบวนการอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดไขมันทรานส์ อย่างไรก็ตาม มาการีนอาจมีวัตถุเจือปนอาหารหลายชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อิมัลซิไฟเออร์ และสารแต่งสี เป็นต้น

มาการีน

ประโยชน์ของมาการีน

ประโยชน์ต่อสุขภาพของมาการีนขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันพืชที่นำมาใช้ในการผลิตมาการีนและกระบวนการผลิต โดยมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของมาการีน ดังนี้

  • ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ
    เนื่องจากมาการีนบางชนิดที่อุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอย่างมาการีนที่ทำจากน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ชี้ว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนี้อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพหัวใจได้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนแทนไขมันอิ่มตัวอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของมาการีนในด้านนี้อีกครั้ง
  • ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี
    คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (Low-Density Lipoproteins: LDL) เป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่างกาย หากมีคอเลสเตอรอลชนิดนี้มากเกินไปอาจนำไปสู่การเกิดโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ เป็นต้นมีงานวิจัยหนึ่งที่ชี้ว่ามาการีนมักอุดมไปด้วยสารไฟโตสเตอรอล ซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่อาจช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของมาการีนในการช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีอีกครั้ง

ข้อควรระวังในการรับประทานมาการีน

แม้ว่ามาการีนจะมีสารอาหารบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ก็มีมาการีนบางชนิดที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจีเนชันซึ่งก่อให้เกิดไขมันทรานส์สูง โดยไขมันชนิดนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่น ๆ ได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการบริโภคมาการีนจึงควรรับประทานด้วยความระมัดระวัง และควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนทุกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ชี้ว่ามาการีนมีปริมาณไขมันโอเมก้า 6 สูง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง อีกทั้งการรับประทานโอเมก้า 6 ในปริมาณที่มากเกินไปยังอาจทำให้เกิดการอักเสบได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าการบริโภคโอเมก้า 6 นั้นดีต่อร่างกายหรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานมาการีนเพื่อยืนยันความถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้ที่บริโภคมาการีนควรรับประทานมาการีนในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหากมีอาการหรือความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากรับประทานมาการีนควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันที