มะเร็งปากมดลูกระยะแรกรู้เร็วรักษาได้

จากรายงานปี 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกรายใหม่มากเป็นอันดับสองของโรคมะเร็งในเพศหญิง ดังนั้น การตระหนักถึงผลร้ายของโรคและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของผู้หญิง รวมถึงผู้หญิงที่เข้ารับการตรวจกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำมักมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกน้อยมาก โดยบทความนี้ได้รวบรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกระยะแรก วิธีสังเกตอาการของโรค วิธีวินิจฉัย รวมถึงวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงมาให้ได้ศึกษากัน 

โรคมะเร็งปากมดลูกระยะแรกมักไม่ปรากฏอาการผิดปกติให้ผู้ป่วยสังเกตเห็น ด้วยเหตุนี้จึงอาจทำให้หลายคนไม่ทราบตัวว่าตนเองเป็นโรคนี้ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่เข้ารับการรักษาอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และแม้ว่ามะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มพบมากในผู้หญิงช่วงวัยกลางคนขึ้นไป แต่ก็ยังมีรายงานการพบมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่อายุน้อยอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่มีโอกาสรักษาให้หายสูงเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งชนิดอื่น

มะเร็งปากมดลูกระยะแรก

การวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะแรก

วิธีที่จะช่วยให้รู้ตัวเมื่อเกิดมะเร็งปากมดลูกระยะแรกขึ้นมี ดังนี้

 • สังเกตอาการมะเร็งปากมดลูกระยะแรก
  อย่างที่ได้กล่าวไปว่ามะเร็งปากมดลูกระยะแรกมักไม่ปรากฏอาการให้เห็น แต่หากสังเกตเห็นสัญญาณหรืออาการต่อไปนี้ ควรไปพบแพทย์ทันที

  • มีประจำเดือนนานและปริมาณมากกว่าปกติ
  • มีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริบกะปรอยระหว่างรอบเดือน
  • รู้สึกเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
  • มีตกขาวมากกว่าปกติ
  • มีเลือดออกทางช่องคลอด หลังจากหมดประจำเดือน
  • ปวดท้องน้อยหรือปวดหลังติดต่อกันโดยหาสาเหตุไม่ได้
  • มีเลือดออกทางช่องคลอดบ่อยครั้ง หลังจากมีเพศสัมพันธ์ ทำความสะอาดอวัยวะเพศ หรือตรวจภายใน

 

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากหากตรวจพบได้เร็วก็อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาหาย โดยปกติควรเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้น โดยการตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน วิธีแรกแปปสเมียร์ (Pap smear) เป็นตรวจเพื่อหาเซลล์มะเร็งในช่วงที่ยังไม่พัฒนาเป็นโรคมะเร็ง วิธีที่ 2 การตรวจหาเชื้อเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคนี้
  นอกจากนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยง อย่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี มีภูมิคุ้มกันต่ำ สูบบุหรี่ และผู้ที่พบเซลล์มะเร็งจากการตรวจครั้งก่อนหน้า แพทย์อาจนัดมาติดตามอาการและตรวจคัดกรองบ่อยขึ้น

มะเร็งปากมดลูกระยะแรก สามารถรักษาได้ไหม ?

โรคมะเร็งปากมดลูกนั้นถูกจัดเป็นโรคมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้ และยังมีโอกาสที่จะรักษาให้หายสูงกว่าโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ซึ่งการรักษาอาจเป็นการผ่าตัดหรือเข้ารับรังสีรักษา ขึ้นอยู่กับระยะของโรค สภาพร่างกาย และดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้อาจสรุปได้ว่าโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นสามารถรักษาให้หายได้ แต่เปอร์เซ็นต์ในการรักษานั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

นอกเหนือจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำแล้ว การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็งปากมดลูกก็เป็นสิ่งที่ควรทำเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และงดการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย เนื่องจากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชพีวี เป็นต้น

นอกจากนี้ หากสงสัยว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการมะเร็งปากมดลูก มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ หรือมีอาการผิดปกติอื่นใด ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อเข้ารับการตรวจภายในโดยเร็ว