ทำความรู้จักโควิด-19 และวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี

โคโรนาไวรัส (Coronavirus) เป็นกลุ่มไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในจมูก ไซนัส และคอส่วนบน แม้สายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย แต่บางชนิดก็อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต อย่างโรคเมอร์ส โรคซาร์ส โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง และล่าสุดพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19: Coronavirus Disease 2019) ที่กำลังสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก 

ไวรัสโคโรนาถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ.1960) ซึ่งเชื้อชนิดนี้สามารถติดเชื้อได้ทั้งในสัตว์และในคน และแพร่จากสัตว์สู่คนได้ โดยทั่วไปเราสามารถรับเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น 

 • การหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศผ่านการไอหรือจามของผู้ติดเชื้อ 
 • การสัมผัสสารคัดหลั่งอย่างน้ำมูกและน้ำลายของผู้ติดเชื้อ
 • การสัมผัสกับสิ่งของต่าง ๆ ที่เคยปนเปื้อนเชื้อไวรัสมาก่อน 

สำหรับการระบาดของโควิด-19 นั้นไม่เคยมีการพบในคนมาก่อน ซึ่งเชื่อว่ามีต้นตอมาจากเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีน ก่อนจะแพร่กระจายไปสู่หลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เป็นต้น ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยตามข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสและผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทว่าสามารถรักษาหายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ในขณะที่ยอดรวมของผู้เสียชีวิตก็มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีอายุต่ำสุดอยู่ที่ 28 ปี และอายุมากสุดอยู่ที่ 84 ปี ทั้งนี้ โรคโควิด-19 ได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไวรัสโคโรนา

อาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

โดยทั่วไป อาการของโควิด-19 ตามนิยามเฝ้าระวังโรคมักปรากฏออกมาภายใน 2-14 วัน หลังรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน โดยอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยไปถึงอาการรุนแรงมากจนก่อให้เกิดการเสียชีวิตในที่สุด แต่บางรายอาจไม่มีอาการใด ๆ แสดงออกมาเลยก็ได้ ซึ่งอาการหลัก ๆ ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะประกอบด้วยอาการไอ มีไข้ และหายใจเหนื่อย 

ทั้งนี้ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ ไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อ รู้สึกสับสน ปวดศีรษะ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เจ็บหน้าอก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน และสูญเสียการได้กลิ่นหรือการรับรส อีกทั้งยังอาจเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ไตวายเฉียบพลัน ภาวะช็อกเหตุติดเชื้อในกระแสเลือด หรือภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

ในกรณีที่สงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา และเคยไปสถานที่เสี่ยงหรือประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วง 14 วัน ก่อนหน้าแล้วมีอาการไอ มีไข้ หรือหายใจลำบาก ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์และควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

 • แจ้งให้แพทย์หรือสถานพยาบาลว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ดำเนินการดูแล รักษา และป้องกันตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • ควรอยู่แต่ในบ้านหรือที่พักอาศัยและแยกตัวเองออกมาจากคนในครอบครัว อีกทั้งควรหยุดงาน หยุดเรียน และงดการออกไปตามสถานที่ต่าง ๆ ยกเว้นสถานพยาบาล รวมถึงงดใช้รถสาธารณะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 • ผู้ป่วยควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือเดินทางไปยังสถานพยาบาล หากตัวผู้ป่วยไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ คนรอบข้างผู้ป่วยควรใส่หน้ากากอนามัยแทน
 • หากมีอาการไอหรือจาม ควรปิดปากและจมูกด้วยผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่เสมอ หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวติดตัวให้ไอหรือจามใส่ข้อพับแขนหรือข้อศอกแทน หลังจากไอหรือจามทุกครั้งควรล้างมือให้สะอาด ส่วนกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วควรทิ้งถังขยะที่มีฝาปิดให้เรียบร้อย
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์เป็นประจำ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา

ท่ามกลางความหวั่นวิตกเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงมีคำถามและความสงสัยเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้เกิดขึ้นมากมาย เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความวิตกกังวลให้น้อยลง ลองมาหาคำตอบของคำถามที่หลายคนมักสนใจกันดีกว่า

สัตว์เลี้ยงสามารถแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสู่เจ้าของได้หรือไม่

แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้านอย่างสุนัขหรือแมวสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้หรือไม่ แต่เจ้าของก็ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงของตน เนื่องจากการรักษาความสะอาดจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคชนิดอื่น ๆ ที่สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนอย่างอีโคไล (E. Coli) หรือซาลโมเนลลา (Salmonella) ได้

สั่งพัสดุมาจากประเทศจีนเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่

จากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเชื้อไวรัสโคโรนาไม่สามารถมีชีวิตได้นานเมื่ออยู่บนสิ่งของ อย่างจดหมายหรือพัสดุ จากผลงานวิจัยล่าสุดเผยว่า เชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่าง ๆ ในกลุ่มโคโรนาอาจมีชีวิตอยู่นอกร่างกายของคนและปนเปื้อนบนพื้นผิวของสิ่งของได้นานสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 9 วัน อย่างไรก็ตาม หากเชื้อไวรัสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส ก็อาจมีชีวิตสั้นลงกว่าค่าเฉลี่ยด้วย ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ระบุว่าการสั่งพัสดุ จดหมาย หรือสิ่งของใด ๆ จากประเทศจีนไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย หากมีความกังวลใจเมื่อต้องรับสิ่งของทางไปรษณีย์จากประเทศจีนก็สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วไปก่อนเปิดหรือแกะพัสดุ เพราะเชื้อไวรัสชนิดนี้ถูกทำลายได้

ไวรัสโคโรนาส่งผลต่อผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอเท่านั้นใช่หรือไม่

เราสามารถติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ทุกคน เพียงแต่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ อย่างโรคหอบหืด โรคเบาหวานและโรคหัวใจ อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสอย่างรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น ไม่ว่าใครก็ตามควรดูแลสุขอนามัยส่วนตัวให้ดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด

corona CHATBOT Thai 2

ตากแดดหรืออยู่ในอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาได้หรือไม่

จะเห็นได้ว่า ประเทศในเขตร้อนหลายประเทศที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ยังคงมีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อสะสมอย่างต่อเนื่อง การออกไปตากแดดหรืออยู่ท่ามกลางอุณหภูมิสูงนาน ๆ จึงไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างผิวหนังไหม้แดดหรือเป็นลม

ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์หรือคลอรีนตามร่างกาย ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้หรือไม่

การฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ สารฟอกขาวหรือคลอรีนตามร่างกายอาจช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาที่ปนเปื้อนอยู่ตามภายนอกร่างกายได้เล็กน้อย แต่ถ้าเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสเหล่านั้นได้เลย ยิ่งไปกว่านั้น สารเคมีเหล่านี้อาจไปทำลายเสื้อผ้า และเป็นอันตรายต่อเยื่อบุภายในดวงตา จมูก หรือปากได้ จึงไม่ควรนำมาฉีดพ่นร่างกายโดยตรง หากต้องการทำความสะอาดสิ่งของหรือพื้นผิวควรฉีดพ่นด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคู่มืออย่างเคร่งครัด

มียาปฏิชีวนะที่ช่วยป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่

ยาปฏิชีวนะป็นยาที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ยาดังกล่าวจึงรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ได้ผล ทั้งนี้ แพทย์อาจจ่ายยาปฏิชีวนะให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพราะอาจติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยได้

มียารักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยตรงหรือไม่

เนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นไวรัสที่เพิ่งค้นพบในคน จึงยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อชนิดนี้โดยเฉพาะ โดยสูตรของยาต้านไวรัสยังคงอยู่ขั้นตอนของการคิดค้นและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ป่วยมากที่สุด แต่พบแนวโน้มในการรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ร่วมกับยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วพบว่ามีอาการดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสต้องรับการรักษาและบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดภายในโรงพยาบาล  

วิธีป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา

ในเบื้องต้น โควิด-19 ป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและระมัดระวังตนเองอยู่เสมอโดยควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อลดการรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายให้ได้มากที่สุด ดังนี้

 • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ครั้งละประมาณ 15 วินาที ในกรณีที่ไม่สะดวกล้างด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้เป็นแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือครั้งละประมาณ 15-20 วินาที 
 • ไม่นำมือมาสัมผัสดวงตา จมูก ปาก เพราะเชื้ออาจปนเปื้อนอยู่ที่มือและเข้าสู่ร่างกายได้
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น อย่างแก้วน้ำหรือผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
 • หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ไม่นำสัตว์ที่ป่วยหรือตายมาประกอบอาหารหรือรับประทานสด ๆ และในระหว่างการประกอบอาหารก็ไม่ควรใช้มีดหรือเขียงอันเดียวกันสำหรับเนื้อสัตว์ดิบและอาหารปรุงสุก 
 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด บริเวณที่มีมลภาวะในปริมาณมาก และการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไอหรือจาม หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ โดยให้ด้านสีเข้มอยู่ด้านนอก คลุมให้ปิดจมูก ปากและคาง และกดลวดด้านบนให้แนบสนิทกับสันจมูก ผู้ใช้ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน หลังใช้เสร็จควรทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามคำประกาศของทางรัฐบาล เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน อิหร่าน เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ตามคำประกาศของทางรัฐบาลจีน
 • หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบภายใน 14 วัน หลังกลับมาจากสถานที่เสี่ยงหรือประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที โดยแจ้งรายละเอียดหรือประวัติการเดินทาง เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้องและรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตาม บุคคลบางกลุ่มอาจเสี่ยงต่อการรับเชื้อมากกว่าปกติจึงควรระมัดระวังตนเองมากเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว คนงานในโรงฆ่าสัตว์ สัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์และตรวจอาหารในตลาด พนักงานในตลาดค้าสัตว์ ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ เนื่องจากข้อมูลของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในปัจจุบันยังมีจำกัด อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่อยู่เรื่อย ๆ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวสารที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) หรือแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จและสร้างความหวั่นวิตกให้แก่สังคม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือพบบุคคลเข่าข่ายติดเชื้อสามารถสอบถามหรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรคที่เบอร์ 1422 ได้ทันที