ถามแพทย์

 • Viral Load

 • ตอนนี้ Viral Load ผมอยู่ที่ VL <20 log 1.30103 CD4=998 ถ้าไปสมัครงานจะขึ้นไหมครับ
  เปรมศักดิ์ ป.  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ เปรมศักดิ์ ป.

  ในที่นี้น่าจะเป็นปริมาณไวรัสของการติดเชื้อไวรัส HIV

  การตรวจหาปริมาณไวรัสที่อยู่ในเลือด (Viral Load: VL) เป็นการตรวจปริมาณไวรัสในเลือด หากมีไวรัสอยู่ในเลือดสูง แสดงว่าโรคยังควบคุมไม่ดี และมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้สูง

  ส่วนค่า CD4 หรือปริมาณเม็ดเลือดขาวนั้นถ้ามีปริมาณมากจะยิ่งดี จากค่าที่กล่าวมาอยู่ในปริมาณที่มากพอสมควร

  ควรกินยาต้านไวรัสต่อเนื่องตรงเวลาทุกวันเป็นสำคัญ การตรวจเลือดเข้าทำงานนั้น ต้องดูว่าตรวจค่าเลือดอะไรบ้าง โดยถึงแม้ว่าจะคุมโรคได้ดี ปริมาณไวรัสต่ำดังกล่าวมา แต่ถ้ามีการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV ก็จะยังพบในเลือดได้ว่าติดเชื้ออยู่

  แต่อย่างไรก็ตามในผู้ป่วย HIV ที่ควบคุมอาการของโรคได้ดี มีชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติ สามารถทำงานกับคนอื่นๆได้ และโอกาสแพร่เชื้อได้น้อยมาก สามารถให้แพทย์ผู้รักษาเขียนใบรับรองว่าโรคขณะนี้เป็นอะไร อย่างไรได้ แต่อย่างไรก็ตามในบางอาชีพที่ต้องทำงานเสี่ยงต่อการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้อื่น โรคนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานได้เช่นกัน