ถามแพทย์

 • SYS 134 DIA 59 PUL 77 ปกติไหมครับ

 •  Chaiwut Thongkao
  สมาชิก
  SYS 134 DIA 59 PUL 77 ปกติไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chaiwut Thongkao,

                     ค่า SYS 134 mmHg คือค่าความดันโลหิตตัวบนที่วัดได้ 134 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งโดยปกติแล้ว ค่าความดันโลหิตตัวบนที่เหมาะสมคือไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้นหากวัดได้ค่าความดันโลหิตตัวบนได้ที่ 134 ถือว่ามีความดันโลหิตค่อนข้างสูง

                 ส่วนค่า DIA 59 mmHg  คือค่าความดันโลหิตตัวล่างที่วัดได้ 59 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งโดยปกติแล้ว ค่าที่เหมาะสมคือไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท และไม่ต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้น หากวัดได้ 59 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งต่ำไปเพียง 1 mmHg ก็ยังไม่ถือว่าผิดปกติอะไรค่ะ 

                ส่วนค่า PUL 77 bpm คืออัตราการเต้นของหัวใจ ที่วัดได้ 77 ครั้งต่อนาที ซึ่งค่าที่ปกติคือ 60-100 ครั้งต่อนาที ดังนั้น หากวัดได้ 77 ก็ถือว่าหัวใจเต้นเป็นปกติดีค่ะ

                     หากเพิ่งวัดความดันโลหิตไปเพียงครั้งเดียว แนะนำควรลองตรวจซ้ำดูอีกครั้ง โดยให้วัดในท่านั่ง วัดในขณะพัก วัดในขณะไม่เครียด ไม่ตื่นเต้น ไม่ดื่มชา กาแฟ โกโก้ โอเลี้ยง เครื่องดื่มชูกำลังต่างๆ และแอลกอฮอล์ มาก่อนที่จะวัด หากยังคงวัดค่าความดันโลหิตตัวบนได้สูงกว่าปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ

                       ในเบื้องต้น ก็ควรพยายามลดปัจจัยที่อาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เช่น งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง และออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากมีน้ำหนักตัวมาก ควรลดน้ำหนักด้วย เป็นต้น