ถามแพทย์

 • ผู้ป่วย sepsis ทำไมถึงได้รับยา Oseltamivir

 •  Suwaphit
  สมาชิก
  ผู้ป่วย sepsis ทำไมถึงได้รับยา Oseltamivit

  สวัสดีค่ะ คุณ Suwaphit,

                      ยา Oseltamivir (โอเซลทามิเวียร์) คือ ยาต้านไวรัส ใช้รักษาและป้องกัน (prophylaxis) ไข้หวัดใหญ่ (influenza) สายพันธ์ุ A และสายพันธุ์ B 

                      ส่วน Sepsis คือภาวะพิษเหตุติดเชื้อ คือภาวะที่ร่างกายของเรามีปฏิกิริยาตอบ สนองต่อการติดเชื้อหรือต่อพิษของเชื้อโรค โดยทาให้เกิดอาการอักเสบขึ้นทั่วร่างกาย ซึ่งการติดเชื้อนี้ อาจเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่วของร่างกาย หรือเป็นการติดเชื้อทั่วร่างกายก็ได้ สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากเชื้อแบคทีเรีย ส่วนน้อยอาจเกิดจากเชื้อรา

                      ทั้งนี้ ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มักติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อนิวโมคอคคัส ทำให้เกิดปวดบวม และอาจติดเชื้อในกระแสเลือด ตามมา ดังนั้น การที่ผู้ป่วยได้รับยา Oseltamivir แสดงว่าน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ แล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน คือมีการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีภาวะ sepsis เกิดขึ้นค่ะ  หรืออาจเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีภาวะ sepsis อยู่ก่อน แล้วเกิดการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร่วมก็ได้ 

                       แนะนำควรสอบถามกับแพทย์ที่รักษาถึงรายละเอีดยของโรคที่เป็นอยู่ค่ะ