ถามแพทย์

 • ทำไมจึงห้ามใช้ยา omeprazole ร่วมกับยา clopidogrel เหตุผลคืออะไร

 •  K'Khut Nopphadon
  สมาชิก
  ทำไมห้ามใช้ยา omeprazoneร่วมกับclopidogrel แล้ว CYP 2C19 คืออะไร มีหน้าอะไร อยู่ในไหน อยู่กลุ่มอะไร รบกวนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับ ผมไม่เข้าใจคำถามแบบนี้เลยมาถาม
  K'Khut Nopphadon  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ K'Khut Nopphadon

  การใช้ยา 2 ตัวขึ้นไปร่วมกัน อาจจะมีปฏิกิริยาที่ทำต่อกันระหว่างยา ทำให้ระดับยาตัวใดตัวหนึ่งน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น ทำให้ขาดประสิทธิภาพของยานั้นๆ หรือทำให้ยานั้นๆมีผลข้างเคียงที่รุนแรงมากขึ้นได้

  ดังนั้นการใช้ยาใดๆร่วมกัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อแพทย์จะได้พิจารณาว่าเป็นยาที่สามารถทำปฏิกิริยาต่อกันได้หรือไม่ ถ้าได้ จะมีการหลีกเลี่ยงไปใช้ยากลุ่มอื่นที่ให้ผลได้ใกล้เคียงกัน แต่ไม่มีปฏิกิริยากับยาอีกตัวที่ต้องใช้

  โดยยา omeprazole กับ clopidogrel นั้นมีผลต่อกันได้ เพราะผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ตัวเดียวกันก็คือ CYP2C19 ดังที่ถามมา ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันค่ะ