ถามแพทย์

 • สามารถกิน levetiracetem 500 mg ห่างกับนม 1 ชั่วโมงได้ไหม

 •  Kinggggh
  สมาชิก
  สามารถกินนมก่อนทานยา levetiracetem 500 mg 1 ชั่วโมงได้มั้ยคะ
  Kinggggh  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kinggggh

  ยา Levetiracetam (ลีวีไทราซีแทม) เป็นยากันชักที่อาจช่วยลดอาการชักได้หลายชนิด นำมาใช้รักษาอาการชักหรืออาจใช้ร่วมกับยาต้านชักชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ อาจนำมาใช้รักษาโรคอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์

  โดยยาชนิดนี้อาจจะทำปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ทำให้ประสิทธิภาพยาลดลงซึ่งจะอันตรายทำให้เกิดอาการชักขึ้นมาได้ การใช้ยาตัวนี้กับยาตัวอื่นๆจึงควรแจ้งให้แพทย์ที่ดูแลทราบเสมอ

  แต่สำหรับกลุ่มอาหารเช่นนมกับยาตัวนี้นั้น จากการสืบค้นของแพทย์ ไม่พบว่ามีการทำปฏิกิริยากันอย่างชัดเจนจนเกิดการดูดซึมยาที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตามแนะนำการกินยาทุกชนิดกับน้ำเปล่าจะปลอดภัยที่สุด และถ้าให้แน่ใจก็ควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงค่ะ