ถามแพทย์

 • เป็นสาวประเภทสอง ทานยาเพิ่มฮอร์โมนหญิงอย่างเดียวได้ไหม และทานแบบสารสกัดจากพืชได้ไหม

 •  Vilasackk Aming
  สมาชิก
  คือเราเป็นสาวสองแล้วอยากทราบค่ะว่าisoflavones จากถั่วเหลืองที่สกัดมาเป็นแม็ดกินแล้วมันจะทำให้estrogens เราเพียงพอเท่ากินestradiol ไหมค่ะ แล้วถ้าเราเป็นสาวสองกินแค่hormone estrogens ไม่กิน progesterone แล้วจะเป็นไรไหมค่ะ

   สวัสดีคะคุณ Vilasackk Aming

  เรียนอย่างนี้นะค่ะ เนืองจาก active form ของ estrogen มีสามแบบนะค่ะ คือ

  1. estrone (E1), 
  2. estradiol (E2),
  3. and estriol (E3)

  ซึ่งเกิดจากการสร้างขึ้นของร่างกายนะค่ะ ตอนนี้ สารที่คุณถามถึง isoflvones เป็นสารที่มีฤทธิ์ สนับสนุน ฮอร์โมนเอสโตรเจน และ คัดค้าน ฮอร์โมนค่ะ และเป็นสารที่พบในพืช และมีฤทธิ์เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่อนๆค่ะ 

  ดังนั้นการใช้สารอาจจะไม่กระตุ้นให้ผลของเอสโตรเจน เพียงพอในระยะสั้น 

  แต่มีเรื่องของการศึกษาว่าพืช  หรือ สารข้างต้น มีฤทธิ์ส่วนเรื่องของมะเร็งเต้านม ทำให้เกิดน้อยลง เรื่องของความแข็งแรงของกระดูกดีขึ้นค่ะ

  ดังนั้นตอนนี้หมอคงให้ความเห็นได้กว้าง ๆ นะค่ะ การใช้ยาฮอร์โมนมีผลเสีย อาจจะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้ ควรใช้ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทาง ด้านสูตินรีเวชค่ะ