ถามแพทย์

 • รบกวนช่วยแปลผลเอ็กซเรย์ทรวงอกดังแนบ

 • There is no active pulmonary infiltration. Both costrophrenic sulci are clear. Normal heart size is seen. The trachea and mediastinum are normal. Intact bony structure is show.
  พัณนิดา ปานศิลา  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณพัณนิดา ปานศิลา

  จากผลที่แนบมาเป็นผลเอ็กซเรย์ทรวงอก ซึ่งสามารถเห็นความผิดปกติของปอด หัวใจ เนื้อเยื่ออ่อน กระดูกที่บริเวณทรวงอกได้

  จากผลที่แนบ อ่านว่า ไม่มีโรคทางปอด ตรงบริเวณชายปอดปกติดีไม่มีน้ำในปอด หัวใจมีขนาดปกติ หลอดลมและทรวงอกตรงกลางดูปกติ ไม่มีกระดูกบริเวณทรวงอกหักหรือเคลื่อน นั่นคือผลเป็นเอ็กซเรย์ที่ปกติค่ะ