ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพ เอ็กซเรย์ปอดผิดปกติ

 •  Regy Bo
  สมาชิก
  ตรวจสุขภาพมาแล้ว เอ็กซเรย์ปอดแล้วผลการตรวจออกมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าอะไรค่ะ -Patch-reticularwith bronchiectasis change at both upper lungs are noted. -No pneumothorax or pleural effusion is observed. -No cardiomegaly is demonstrated. -Patchy-reticular with bronchiectasis change at both upper lungs,possible of pulmonary infiltration.ขอคุณค่ะ
  Regy Bo  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Regy Bo

  จากผลเอ็กซเรย์ปอดที่แนบมานั้น อ่านว่ามีโรคหลอดลมโป่งพอง (bronchiectasis) ซึ่งเป็นภาวะที่หลอดลมเสียหายอย่างถาวร ส่งผลให้มีเชื้อแบคทีเรียและสารคัดหลั่งสะสมภายในปอด เกิดการติดเชื้อรุนแรงตามมาได้ นอกจานี้ยังมีปอดเป็นฝ้าซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อที่ปอดร่วมด้วย

  แนะนำพบแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอาการดังกล่าวค่ะ