ถามแพทย์

 • Chf

 •  Muna Yama
  สมาชิก
  มารดามีโรคchf อายุ61ทงานบ้านกวาดพื้นรู้สึกเหนื่อยคะตรวจวัดออกซิเจนได้90คะต้องทำยังไงคะเวลานอนแม่ต้องมีหมอนหนุน2ใบคะ
  Muna Yama  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Muna Yama

  CHF ดังกล่าวมาหรือน่าจะหมายถึง congestive heart failure คือภาวะหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดมาจากกล้ามเนื้อหัวใจสูญเสียการทำงานจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ เกิดได้ในคนทุกวัย แต่มักจะพบบ่อยในคนสูงอายุ สาเหตุมักเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูงจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอลง กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น อาการมักมาด้วยบวม บางรายอาจเหนื่อย แน่นอก นอนราบไม่ได้

  การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น มีทั้งการใช้ยา เช่นยาที่ช่วยลดความดันโลหิต ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ หากมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นสาเหตุ ร่วมกับการใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อช่วยลดอาการจากการที่น้ำเกินในร่างกายจากหัวใจที่บีบตัวได้ไม่ดี

  จากที่กล่าวมา อาการเหนื่อยขณะทำงานบ้าน ร่วมกับวัดออกซิเจนในเลือดได้เพียง 90 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าคนปกติที่ควรอยู่ตั้งแต่ 94% ขึ้นไปนั้น ถ้ามีอาการเหนื่อย นอนราบไม่ได้ อาจมีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน แนะนำให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินการทำงานของหัวใจ และอาจให้ยาขับปัสสาวะเพื่อบรรเทาอาการต่อไป เบื้องต้นให้งดการทำงานทุกชนิดไปก่อน