ถามแพทย์

 • รบกวนแปลผล CHEST X-RAY

 •  phetinter
  สมาชิก

  เรียน  คุณหมอ ขอความกรุณาคุณหมอช่วยอธิบายด้วยคะ  ขอขอบคุณล่างหน้าคะ

  T.phetinter

  CHEST X-RAY CXR (PA UPRIGHT) -

  No active pulmonary infiltration or mass is seen.

  - The cardiac size is normal

  - No pleural effusion or pneumothorax is noted.

  - Visualized bony thorax is intact.

  - Bilateral breast implants are seen. 

  IMPRESSION:

  No active pulmonary discase Bilateral breast augmentation .

  phetinter  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ phetinter

  ผลเอ็กซเรย์ปอด

  -ไม่มีโรคปอดทั้งในตัวเนื้อปอดหรือก้อนในปอดให้เห็น

  -ขนาดหัวใจปกติ

  -ไม่มีน้ำในปอด ไม่มีปอดแตก

  -กระดูกบริเวณอกปกติ ไม่มีหัก

  -มีการเสริมเต้านมมาทั้ง 2 ข้าง

  ผลที่อ่านนี้น่าจะปกติดีไม่มีอะไรค่ะ